นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

EkarinS.
Ico64
เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 1931
ความเห็น: 0

โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษา "Workshop การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเราน์เตอร์ไมโครติก (Mikrotik)"

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มทักษะของนักศึกษาของสาขาฯ ทางด้านการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จึงได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาเป็นเวลา 3 วันในหัวข้อ "การจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยเราน์เตอร์ไมโครติก (Mikrotik)" โดยเน้นการฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง (Workshop)

เราน์เตอร์ยี่ห้อ Mikrotik นี้เป็นเราน์เตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะมีราคาถูกและสามารถปรับตั้งค่าคุณสมบัติได้หลากหลายได้เทียบเคียงกับเราน์เตอร์ของบริษัทชั้นนำ เช่น Cisco คุณสมบัติที่สามารถตั้งค่าได้เช่น เช่น DHCP Server, NAT, PPPoE, IPSec VPN, Hot Spot, Load Balance, Failover, VLAN, Authentication, Firewall Rule, Traffic Shaping, และ Logging ตามพ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

ในปัจจุบันอุปกรณ์เราน์เตอร์ยี่ห้อ Mikrotik นี้ได้ถูกนำไปใช้ในการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งแบบมีสายและไร้สายในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หอพัก ร้านกาแฟ  โรงเรียน ร้านค้า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นต้น รายละเอียดเนื้อหาของการอบรมสามารถดูได้ที่เอกสารประกอบการอบรมนี้


Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 08 December 2016 21:33 Modified: 03 June 2017 21:16 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ทดแทน.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.218.88
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ