นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

EkarinS.
Ico64
เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์
อาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

อ่าน: 444
ความเห็น: 0

การสร้างและจัดการเครือข่ายแลนไร้สาย (WLAN) ด้วยเราน์เตอร์ไมโครติก (MikroTik Router)

Wireless LAN, MikroTik Router

คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ในปัจจุบัน อุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สาย (Mobile Devices) เช่น สมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ท ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อวิถีการดำเนินชีวิตของมนุษย์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สายเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับการดำเนินกิจกรรมทางสังคม ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายทางสังคมแบบออนไลน์ ในขณะเดียวกันการติดต่อสื่อสารข้อมูลทางธุรกิจระหว่างองค์กรธุรกิจกับองค์กรธุรกิจ หรือองค์กรธุรกิจกับลูกค้าที่อยู่ห่างกันมากสามารถทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้เทคโนโลยีทางด้านสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายไร้สายทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของการทำงานและการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ พนักงานในบริษัทสามารถนำอุปกรณ์เคลื่อนที่ไร้สายส่วนตัวมาใช้ในที่ทำงานได้ (Bring Your Own Device -BYOD) และการให้บริการไวไฟฟรี (Free Wi-Fi) เป็นสิ่งจำเป็นต้องมีให้กับลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรม

สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประกอบด้วยหลักสูตรการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเพิ่มทักษะของนักศึกษาในสาขาฯ ทางด้านการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (Wireless LAN) จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเครือข่ายแลนไร้สายด้วยเราเตอร์ไมโครติกส์ (Wireless Network Management using MikroTik Routers) ในวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2560 โดยเน้นการฝึกปฏิบัติกับอุปกรณ์จริง (Workshop) เราเตอร์ยี่ห้อ MikroTik นี้เป็นอุปกรณ์เราเตอร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะมีราคาถูกและสามารถปรับตั้งค่าคุณสมบัติให้สามารถจัดการเครือข่ายไร้สายได้อย่างหลากหลาย เช่น Access Point, Wireless Security, Roaming, Wireless Controllers, Wireless Distribution Systems (Point to Point และ Point to Multi-Point), Wireless Repeater และ Multi SSID กับ VLAN เป็นต้น  อุปกรณ์เราเตอร์ยี่ห้อ MikroTik นี้ได้ถูกนำไปใช้ในการสร้างเครือข่ายแลนไร้สายในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น หอพัก ร้านกาแฟ  โรงเรียน ร้านค้า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เป็นต้น หากท่านที่สนใจการสร้างและจัดการเครือข่ายแลนไร้สายด้วยเราเตอร์ไมโครติก สามารถศึกษาได้ที่สไลด์ของผมเองได้ที่นี่ 

หากมีข้อสงสัยใดๆ หรือต้องการติดต่อผมไปเป็นวิทยากรโดยไม่มีค่าตอบแทน สามารถติดต่อผมได้ที่ ekarin.s@psu.ac.th 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): Mikrotik  Wireless LAN
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มกราคม 2561 00:10 แก้ไข: 26 มกราคม 2561 10:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.81.0.22
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ