นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ServiceMan
Ico64
Sathaya Bunratchoo
Engineer
Scientific Equipment Center, PSU
Network
Members · Following: 3 · Followed: 2

อ่าน: 1259
ความเห็น: 0

Raspberry Pi กับ IIC LCD

บันทึกไว้กันลึม Raspberry Pi กับ IIC LCD

กำลังค้นหา Code การเชื่อมต่อ Raspberry Pi กับ IIC LCD พอดีเจอที่อยากได้ซึ่งเป็นการพัฒนา Code บน C จึงขอบันทึกไว้ก่อน พอได้ IIC LCD มาทดลองแล้วค่อยมาเล่าสู่กันอ่านอีกทีครับ

ที่มา : http://www.bristolwatch.com/rpi/i2clcd.htm

/*
*
* by Lewis Loflin www.bristolwatch.com lewis@bvu.net
*
* Using wiringPi by Gordon Henderson
* https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/
* This must be installed first.
*
* Port over lcd_i2c.py to C and added improvements.
* Supports 16x2 and 20x4 screens.
* This was to learn now the I2C lcd displays operate.
* There is no warrenty of any kind use at your own risk.
*
*/

#include <wiringPiI2C.h>
#include <wiringPi.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>

// Define some device parameters
#define I2C_ADDR   0x27 // I2C device address

// Define some device constants
#define LCD_CHR  1 // Mode - Sending data
#define LCD_CMD  0 // Mode - Sending command

#define LINE1  0x80 // 1st line
#define LINE2  0xC0 // 2nd line

#define LCD_BACKLIGHT   0x08  // On
// LCD_BACKLIGHT = 0x00  # Off

#define ENABLE  0b00000100 // Enable bit

void lcd_init(void);
void lcd_byte(int bits, int mode);
void lcd_toggle_enable(int bits);

// added by Lewis
void typeInt(int i);
void typeFloat(float myFloat);
void lcdLoc(int line); //move cursor
void ClrLcd(void); // clr LCD return home
void typeln(const char *s);
void typeChar(char val);
int fd; // seen by all subroutines

int main()  {

  if (wiringPiSetup () == -1) exit (1);

  fd = wiringPiI2CSetup(I2C_ADDR);

  //printf("fd = %d ", fd);

  lcd_init(); // setup LCD

  char array1[] = "Hello world!";

  while (1)  {

    lcdLoc(LINE1);
    typeln("Using wiringPi");
    lcdLoc(LINE2);
    typeln("Geany editor.");

    delay(2000);
    ClrLcd();
    lcdLoc(LINE1);
    typeln("I2c Programmed");
    lcdLoc(LINE2);
    typeln("in C not Python.");

    delay(2000);
    ClrLcd();
    lcdLoc(LINE1);
    typeln("Arduino like");
    lcdLoc(LINE2);
    typeln("fast and easy.");

    delay(2000);
    ClrLcd();
    lcdLoc(LINE1);
    typeln(array1);

    delay(2000);
    ClrLcd(); // defaults LINE1
    typeln("Int ");
    int value = 20125;
    typeInt(value);

    delay(2000);
    lcdLoc(LINE2);
    typeln("Float ");
    float FloatVal = 10045.25989;
    typeFloat(FloatVal);
    delay(2000);
  }

  return 0;

}


// float to string
void typeFloat(float myFloat)  {
  char buffer[20];
  sprintf(buffer, "%4.2f", myFloat);
  typeln(buffer);
}

// int to string
void typeInt(int i)  {
  char array1[20];
  sprintf(array1, "%d", i);
  typeln(array1);
}

// clr lcd go home loc 0x80
void ClrLcd(void)  {
  lcd_byte(0x01, LCD_CMD);
  lcd_byte(0x02, LCD_CMD);
}

// go to location on LCD
void lcdLoc(int line)  {
  lcd_byte(line, LCD_CMD);
}

// out char to LCD at current position
void typeChar(char val)  {

  lcd_byte(val, LCD_CHR);
}


// this allows use of any size string
void typeln(const char *s)  {

  while ( *s ) lcd_byte(*(s++), LCD_CHR);

}

void lcd_byte(int bits, int mode)  {

  //Send byte to data pins
  // bits = the data
  // mode = 1 for data, 0 for command
  int bits_high;
  int bits_low;
  // uses the two half byte writes to LCD
  bits_high = mode | (bits & 0xF0) | LCD_BACKLIGHT ;
  bits_low = mode | ((bits << 4) & 0xF0) | LCD_BACKLIGHT ;

  // High bits
  wiringPiI2CReadReg8(fd, bits_high);
  lcd_toggle_enable(bits_high);

  // Low bits
  wiringPiI2CReadReg8(fd, bits_low);
  lcd_toggle_enable(bits_low);
}

void lcd_toggle_enable(int bits)  {
  // Toggle enable pin on LCD display
  delayMicroseconds(500);
  wiringPiI2CReadReg8(fd, (bits | ENABLE));
  delayMicroseconds(500);
  wiringPiI2CReadReg8(fd, (bits & ~ENABLE));
  delayMicroseconds(500);
}


void lcd_init()  {
  // Initialise display
  lcd_byte(0x33, LCD_CMD); // Initialise
  lcd_byte(0x32, LCD_CMD); // Initialise
  lcd_byte(0x06, LCD_CMD); // Cursor move direction
  lcd_byte(0x0C, LCD_CMD); // 0x0F On, Blink Off
  lcd_byte(0x28, LCD_CMD); // Data length, number of lines, font size
  lcd_byte(0x01, LCD_CMD); // Clear display
  delayMicroseconds(500);
}
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 ตุลาคม 2559 20:01 แก้ไข: 30 ตุลาคม 2559 20:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pompom และ Ico24 ดำขำ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.59.154
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ