นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(14) ค่า (ไม่น่า) นิยม การเลี้ยงส่งบัณฑิต

เมื่อวานนี้ผมได้รับโทรศัพท์จากผู้ปกครองของนักศึกษาท่านหนึ่ง โทร.มาถามเรื่องที่นักศึกษา ขอเงิน 500 บาท เพื่อต้องนำไปเลี้ยงส่งนักศึกษารุ่นพี่ (Bye 'nior) ซึ่งผมก็ได้อธิบายชี้แจงไปแล้วว่านักศึกษาได้ไปจัดกันเอง เราเองไม่ได้ส่งเสริมเลย ฟังดูแล้วก็... more »
By วรวุธ   created: 26 Febuary 2009 08:22 Modified: 26 Febuary 2009 08:22 [ Report Abuse ]

(25) เงื่อนไขการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ตั้งแต่มีระเบียบใหม่เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการซึ่งใช้มาได้ประมาณ 1-2 ปีนี้ มีเรื่องหนึ่งซึ่งผมเคยได้ตั้งข้อสังเกตและได้ขอให้ช่วยพิจารณาถึงผลกระทบก็คือ ข้อที่กำหนดให้ผลงานที่จะนำเสนอได้ต้องมีสัดส่วนงานของผู้ขอตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 50 % การปฏิบัต... more »
By วรวุธ   created: 26 December 2008 10:27 Modified: 26 December 2008 10:27 [ Report Abuse ]

(0) การสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์

เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ 7-8 พ.ย. 51 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนขึ้นที่โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรึธรรมราช ตามข่าวนี้ ครับเราได้รับฟังความรู้จากวิทยากรเกี่ยวกัน Innovation ใหม่ ๆ ในการเรียนการสอน และได้มีการระดมสมองก... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By วรวุธ   created: 12 November 2008 08:02 Modified: 12 November 2008 11:55 [ Report Abuse ]

(0) การวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตรศึกษา

สวัสดีครับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 51 ได้มีการประชุมหารือเรื่อง การวิจัยด้านวิศวกรรมศาสตรศึกษาเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยด้านนี้มากขึ้น แนวทางการสนับสนุนหนึ่งคือการประกาศให้ทุนวิจัยเงินรายได้ประเภท... more »
By วรวุธ   created: 05 August 2008 22:32 Modified: 05 August 2008 22:32 [ Report Abuse ]

(0) โปรแกรมการให้คำปรึกษานักศึกษา

ในวันที่ ๒๘ พ.ค. ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา แต่อาจมีอาจารย์ที่ปรึกษาบางท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผมจึงขอนำเรื่องสำคัญสองเรื่องมาเล่าที่นี้ครับ-เรื่องแรกคือ หน้าเว็บที่รวม Link ต่าง ๆ ที่อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถหาข้อม... more »
By วรวุธ   created: 02 June 2008 18:34 Modified: 02 June 2008 18:34 [ Report Abuse ]

(0) ภาพอธิบายเรื่องสถานภาพของนักศึกษา

สัปดาห์ที่ผ่านมานักศึกษาใหม่ได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมฯ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น ส่วนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ก็ได้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมการดูแลนักศึกษาด้วยเช่นกัน ดังนี้ครับวันพุธที่ ๒๘ พฤษภาคม ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อซักซ้อมการดูแลให้คำปรึกษา... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By วรวุธ   created: 02 June 2008 17:42 Modified: 02 June 2008 17:42 [ Report Abuse ]

(1) จำนวนนักศึกษาใหม่คณะวิศวฯ ปี 2551

ผมขอรายงานจำนวนนักศึกษาใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่รับมาในปี 2551 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 889 คน (หาดใหญ่ 783 คน และ ภูเก็ต 106 คน) นักศึกษาจะเลือกเข้าสาขาวิชาในปีที่ 2 ดังนั้นที่หาดใหญ่ เรามีนักศึกษาเกินแผนเผื่อไว้ 10 คน ส่วนที่ภูเก็ต นศ.จะต่ำกว่าแผน... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By วรวุธ   created: 02 June 2008 17:03 Modified: 02 June 2008 17:03 [ Report Abuse ]

(0) งานวิจัยทาง Biomedical

ประมาณหนึ่งปีที่ผ่านมาผมได้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยที่น่าสนใจกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ร่วมกับ ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป โครงการหนึ่งครับ คือการประยุกต์ใช้ Rapid Prototype ในทางการแพทย์ (Medical RP) กล่าวโดยย่อคือ การนำข้อมู... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By วรวุธ   created: 23 May 2008 00:10 Modified: 23 May 2008 00:12 [ Report Abuse ]

(5) จำนวนผู้มาสอบสัมภาษณ์ admission คณะวิศวฯ

วันนี้มีนักเรียนมาสอบสัมภาษณ์ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่ จำนวน 292 คน จากผู้มีสิทธิ์จำนวน 329 คน คิดเป็น 88.8% โดยมีการกระจายแต่ละสาขาตามตารางนี้ครับ สาขาวิชา ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบสัมภา... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By วรวุธ   created: 15 May 2008 20:30 Modified: 15 May 2008 20:30 [ Report Abuse ]

(9) การรับนักศึกษาผ่าน Admission และความมีน้ำใจของบุคลากร

ในปี 2551 นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีนักเรียนที่ผ่านระบบ admission จำนวน 377 คน ซึ่งส่วนใหญ่ของจำนวนนี้จะมาสอบสัมภาษณ์ที่คณะวิศวฯ ในวัน (พรุ่งนี้) พฤหัสบดีที่ 15 พ.ค. 51 ผมขอแจ้งจำนวน และคะแนนสูงสุด ต่ำสุด ในแต่ละสาขา ดังนี้ครับสูงสุด ต่ำสุด จำนวน วิ... more »
By วรวุธ   created: 14 May 2008 15:41 Modified: 14 May 2008 15:41 [ Report Abuse ]