นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วรวุธ
Ico64
รศ.ดร. วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร
รองศาสตราจารย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 2

(8) การเช็คชื่อนักศึกษาเข้าชั้นเรียน

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2547ข้อ 11 การวัดและประเมินผล 11.2 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษาทั้งหมด หรือได้ทำงานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วรวุธ   สร้าง: 02 เมษายน 2551 09:49 แก้ไข: 02 เมษายน 2551 09:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) โกง !!! - การกระทำทุจริตในการสอบ

ในฐานะที่ต้องดูแลการจัดการสอบ ที่ผ่านมาได้พบว่ามีนักศึกษาได้กระทำการทุจริตในการสอบ รูปแบบต่าง ๆ กัน เมื่อสอบกลางภาค ๑/๕๐ ที่ผ่านมาจับได้ ๓ ราย ๒ รายจดโน้ตใส่กระดาษชิ้นเล็ก ๆ ติดตัว ไป ส่วนอีกรายหนึ่งใช้ดินสอจดโน้ตบนฝาปิดเครื่องคิดเลข ซึ่งถ้าผู้คุ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
คำสำคัญ (keywords): ทุจริต  นักศึกษา  สอบ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วรวุธ   สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2551 11:01 แก้ไข: 24 กุมภาพันธ์ 2551 11:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) ข้อมูลในการดูแลนักศึกษา

ถ้าการดูแลนักศึกษาเป็นเหมือนลูกหลานของเรา เราก็จะอยากที่จะรู้ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวเขาให้มากที่สุด ปัจจุบันนี้เรามีฐานข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาอยู่กระจายกันหลายที่ครับ ได้แก่ ๑. ระบบสารสนเทศนักศึกษา อยู่ที่ http://sis.psu.ac.th เป็นฐานข้อมูลเกี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วรวุธ   สร้าง: 30 ธันวาคม 2550 15:34 แก้ไข: 30 ธันวาคม 2550 15:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) สวัสดีปีใหม่ครับ

ผมขอส่งสิ่งดีดีที่พบจาก Internet มาฝากทุกท่านสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานกลอนอวยพรปีใหม่ โดยได้ทรงพระราชนิพนธ์กลอนปีใหม่อวยพรประชาชนทุกคนไว้ว่า"Happy New Year 2008 สวัสดีปีชวดหนู 2551ถึงปีหนูเจอหนูใหญ่ไม่ใช่เล็ก แม้ยังเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): ปีใหม่  อวยพร
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วรวุธ   สร้าง: 27 ธันวาคม 2550 13:42 แก้ไข: 27 ธันวาคม 2550 13:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การสอบกลางภาค ๒/๒๕๕๐

อีกไม่กี่วันก็จะถึงช่วงการสอบกลางภาคแล้วครับ ผมขออนุญาตชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และเตรียมพร้อมในการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการคุมสอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ตรงนี้นะครับ๑.ไม่อนุญาตนักศึกษาที่แต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าห้องสอบ ๑.๑ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ให้แ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วรวุธ   สร้าง: 13 ธันวาคม 2550 10:22 แก้ไข: 13 ธันวาคม 2550 10:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) ระบบข้อมูลนักศึกษา

เป็นเวลาหลายวันที่ผมพยายามเข้าไปค้นหาข้อมูลนักศึกษาส่วนตัวของนักศึกษาในที่ปรึกษา ซึ่งก็เพิ่งจะได้รับทราบวิธีการเข้าไปถึงข้อมูลเหล่านั้นอย่างถูกต้อง ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุปราณี เย้าดุสิต จากศูนย์คอมฯ ในความช่วยเหลือเว็บของฐานข้อมูลที่เรียกว่า สน.12 นี... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วรวุธ   สร้าง: 12 ธันวาคม 2550 14:46 แก้ไข: 12 ธันวาคม 2550 14:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) การสอบกลางภาค ... ตอนที่ ๒

ในการจัดสรรหน้าที่เกี่ยวกับการสอบให้กับอาจารย์/ครู จะได้ยินเสียงสะท้อนมามากเลยครับ ตัวอย่างเช่น -ฉันไม่อยากคุมสอบหลายครั้ง -ฉันไม่อยากเป็นกรรมการอำนวยการสอบ -ฉันไม่อยากคุมสอบวันเสาร์-อาทิตย์ -ฉันขอคุมสอบเฉพาะวันที่ฉันสะดวกเท่านั้น -ฉันจัดสอบวิชาข... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): การสอบ  หน้าที่
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วรวุธ   สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2550 23:33 แก้ไข: 22 พฤศจิกายน 2550 23:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(13) การสอบกลางภาค ๒/๒๕๕๐

เปิดเทอมมาเกือบ ๔ สัปดาห์แล้ว อีกไม่นานก็จะสอบกลางภาคกันแล้วครับ หลาย ๆ ท่านคงทราบกำหนดวันสอบ ณ ปัจจุบันนี้คือวันเสาร์ที่ ๒๒ ธันวาคม (เว้น อาทิตย์ที่ ๒๓ - จันทร์ ๒๔ สำหรับการเลือกตั้ง)วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๐ ธํนวาคม และวันเสาร์... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): สอบกลางภาค
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วรวุธ   สร้าง: 22 พฤศจิกายน 2550 22:48 แก้ไข: 22 พฤศจิกายน 2550 22:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ปัญหานักศึกษาเรียนอ่อน... ตอนที่ 2

ในตอนที่แล้วผมได้แจ้งว่าผลการติวเบื้องต้น พบว่า นักศึกษาในกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเสี่ยง) ผู้ที่เข้าติวจะมีผลการเรียนดีกว่า ผู้ที่ไม่เข้าติว จึงขออนุญาตนำสิ่งที่ประธานคณะกรรมการดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาเรียนอ่อน (ผศ.ปัญญรักษ์) ได้ช่วยทำข้อมูลมานำเสนอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): นักศึกษาเรียนอ่อน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วรวุธ   สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2550 10:20 แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2550 10:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ปัญหานักศึกษาเรียนอ่อน

ปัญหานักศึกษาเรียนอ่อน ปัจจุบันเป็นสิ่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์กำลังประสบอยู่และพยายามดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ในหลาย ๆ ด้าน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อช่วยบรรเทาปัญหานี้ โดยปัจจุบันมี ผศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล เป็นประธาน คณะกรรม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย วรวุธ   สร้าง: 16 พฤศจิกายน 2550 13:12 แก้ไข: 16 พฤศจิกายน 2550 13:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]