นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 4405
ความเห็น: 1

PSUไบโอดีเซล 16: ความดันไอและกฎของราอูลต์

ความดันไอและกฎของราอูลต์

ความดันไอหรือความดันไอสมดุล คือความดันของไอที่อยู่ในสถานะสมดุลเชิงอุณหพลศาสตร์กับเฟสของเหลวที่ควบแน่นในระบบปิด โดยของเหลวทุกชนิดจะสามารถระเหย [และของแข็งบางชนิดสามารถระเหิด (sublimate)] ไปเป็นแก๊ส และในทางกลับกันแก๊สทุกชนิดสามารถที่จะควบแน่นกลับไปอยู่ในสถานะของเหลวหรือกลับไปสู่สถานะของแข็ง ตราบเท่าที่อุณหภูมิยังต่ำกว่าอุณหภูมิวิกฤติของตัวมันเองหรืออุณหภูมิของการสลายตัว (decomposition) ในการกล่าวทั่วไปนั้นของเหลวระเหยในทุกความดันที่ต่ำกว่าความดันไอ และคงตัวอยู่ในสถานะไอที่ความดันสูงกว่าความดันไอ

ค่าความดันไอสมดุลเป็นตัวบ่งชี้อัตราการระเหยของของเหลว ค่านี้สัมพันธ์กับแนวโน้มที่อนุภาคจะหลบหนีจากสถานะของเหลวหรือของแข็ง สารที่มีค่าความดันไอสูงที่อุณหภูมิปกติ จะจัดให้อยู่ในประเภทสารระเหยง่าย (volatile)

ความดันไอของสารเพิ่มขึ้นแบบไม่เป็นเส้นตรงกับอุณหภูมิตามความสัมพันธ์ของ Clausius–Clapeyron จุดเดือดของของเหลวที่ความดันบรรยากาศ (จุดเดือดปกติ) คืออุณหภูมิซึ่งความดันไอเท่ากับความดันบรรยากาศ โดยหากเพิ่มอุณหภูมิขึ้นอีกเพียงเล็กน้อยความดันไอก็จะสูงกว่าความดันบรรยากาศและเกิดเป็นฟองไอภายในของเหลว

ความดันไอซึ่งเกิดจากแต่ละส่วนประกอบในสารผสม ที่เมื่อรวมเข้าด้วยกันเป็นความดันรวม ถูกเรียกว่าความดันส่วน (partial pressure) หรือความดันย่อย  ตัวอย่างเช่น อากาศที่ความสูงระดับน้ำทะเล (ความดันบรรยากาศปกติ) ซึ่งอิ่มตัวด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิ 20 °C จะมีความดันส่วนของไอน้ำ 23 มิลลิบาร์ ความดันส่วนของไนโตรเจน ออกซิเจน และอาร์กอน เท่ากับ 780, 210 และ 9 มิลลิบาร์ตามลำดับ

ความดันไอของของเหลวบริสุทธิ์และความดันไอของของเหลวที่อยู่ในสารผสมจะมีค่าแตกต่างกัน กฎของราอูลต์จะช่วยหาค่าโดยประมาณของความดันไอในสารผสมได้ เมื่อสารผสมของเหลวเป็นของเหลวอุดมคติ

กฎของราอูลต์ให้ค่าโดยประมาณของความดันไอของสารผสมของเหลว โดยนำเสนอว่า

 

เมื่อ p คือความดันไอ i คือตัวบ่งชี้ของส่วนประกอบ และ x คือแฟรกชันเชิงโมลของส่วนประกอบนั้นๆ ในสารผสมของเหลว เทอม pixi คือความดันส่วนของส่วนประกอบ i ในสารผสม กฎของราอูลต์สามารถใช้กับสารที่ไม่แตกตัวเป็นไอออน (non-electrolytes) และก็สอดคล้องอย่างมากกับโมเลกุลไร้ขั้ว (non-polar) ซึ่งมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลต่ำๆ

ระบบซึ่งมีค่าความดันไอสูงกว่าค่าที่ประมาณได้จากการใช้กฎราอูลต์ จะเรียกว่าเบี่ยงเบนเชิงบวก การเบี่ยงเบนอาจมาจากการมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลที่อ่อนกว่าค่าที่เกิดจากส่วนประกอบบริสุทธิ์ ตัวอย่างคือการเกิดอะซีโอโทรปของของเหลวเอทานอลและน้ำที่ความเข้มข้นเอทานอล 95% เนื่องจากความดันไอที่อะซีโอโทรปสูงกว่าค่าที่ทำนายจากกฎของราอูลต์ ดังนั้นสารผสมนี้จึงเดือดที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดือดของสารบริสุทธิ์ทั้งคู่

ระบบที่เบี่ยงเบนเชิงลบเกิดจากสมมติฐานว่าแรงดึงดูดระว่างโมเลกุลสูงกว่าในสารบริสุทธิ์ ตัวอย่างคือสารผสมระหว่างคลอโรฟอร์มกับอะซิโตนซึ่งเดือดสูงกว่าจุดเดือดของสารบริสุทธิ์ทั้งคู่

 

ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลมักทำปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิห้อง ถึงแม้ว่าจะต่ำกว่าจุดเดือดของแอลกอฮอล์ก็ตาม แต่แอลกอฮอล์ก็ยังระเหยได้และสูญเสียไปกับบรรยากาศหากไม่ได้กระทำในระบบปิด ซึ่งจะส่งผลให้สิ้นเปลืองแอลกอฮอล์และไม่ได้ความบริสุทธิ์ของเอสเตอร์สูงตามที่ต้องการ

 

นอกจากนั้นการระเหยแยกคืนแอลกอฮอล์และการกลั่นบริสุทธิ์แอลกอฮอล์ออกจากน้ำ ซึ่งอาจทำที่ความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศ การมีเข้าใจเรื่องความดันไอและกฎของราอูลต์จะช่วยให้สามารถประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

 

ผม..เอง

 

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 พฤศจิกายน 2554 14:34 แก้ไข: 20 พฤศจิกายน 2554 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 หยกมณี, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

วันนี้มาอ่านเจอ ส่วนเสริมครับ คุณคนธรรมดาเขียนไว้ ดังนี้

จะสร้างฝันเล็ก ๆ ให้เป็นจริงด้วยความมุ่งมั่นและอดทน

ฝันเล็กๆ ของคุณคนธรรมดา นี่ เมื่อเป็นจริง ก็คงเกิดประโยชน์มากมายกับมนุษย์ชนทีเดียว เป็นความฝันที่ดีมากเลยครับ

 

ต่างจากฝันของผมที่ดูจะเห็นแก่ตัวไปหน่อย คิดถึงตัวเองเป็นหลักซะมากกว่า

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.233.229.90
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ