นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 7055
ความเห็น: 3

PSU ไบโอดีเซล 21: วัตถุดิบพื้นฐาน น้ำมันปาล์ม

วัตถุดิบพื้นฐาน

         พืชน้ำมันหลักๆ ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบสำหรับการผลิตไบโอดีเซลทั่วโลก มีอยู่ 4 ชนิด โดยน้ำมันเรพซีด (Rapeseed Oil) มากเป็นอันดับหนึ่ง ตามมาด้วยน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน น้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันปาล์ม ส่วนที่เหลือก็กระจายกันระหว่างน้ำมันเมล็ดฝ้าย (linseed) ไขมันวัว (beef tallow) และน้ำมันทอดใช้แล้ว (recycled frying oil) [IEA 2007]

        ข้อมูลองค์ประกอบกรดไขมันของนำมันพืชพื้นฐานได้แสดงในตาราง ข้างล่างนี้

 

น้ำมันปาล์ม 

          ปาล์มน้ำมัน (Elaeis quineensis) มีบทบาทสำคัญมากสำหรับการผลิตไบโอดีเซลในเอเชียใต้  หลายส่วนของผลปาล์มสามารถใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตน้ำมันสำหรับการบริโภคของมนุษย์และใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมได้ เปลือกผล (mesocarp) ของปาล์มน้ำมันจะให้น้ำมันปาล์ม ซึ่งจำแนกโดยกรดไขมันอิ่มตัว โซ่ยาวปานกลาง (กรดปาล์มิติก) และกรดไขมันไม่อิ่มตัว พันธะเดี่ยว (monounsaturated) (กรดโอเลอิก)ในสัดส่วนที่สูงมาก น้ำมันปาล์มมีสีแดงส้มจากแคโรทีนอยด์ องค์ประกอบส่วนน้อยเหล่านี้ สามารถนำไปใช้ได้ในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย (เช่น สารเติมแต่งอาหาร ) และการแยกคืนกลับ (recovery) ของส่วนประกอบส่วนน้อยเหล่านี้จากน้ำมันปาล์มที่ใช้ผลิตเป็นไบโอดีเซลก็มีความเป็นไปได้สูง โดยทั่วไป น้ำมันปาล์มสามารถแยกออกเป็น 2 ส่วน คือปาล์มสเตียรีนซึ่งแข็งและปาล์มโอเลอินในส่วนเหลว โดยองค์ประกอบกรดไขมันในแต่ละส่วนได้แสดงไว้ในตารางก่อนหน้านี้แล้ว น้ำมันปาล์มและปาล์มสเตียรีน ได้รับความสนใจในการใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตไบโอดีเซลเป็นอย่างมาก

        จุดเด่นของน้ำมันปาล์ม ก็คือ ปาล์มน้ำมันให้ผลผลิตต่อพื้นที่ต่อปีสูงอย่างเห็นได้ชัดเจน และมีราคาปานกลางในตลาดโลกเมื่อเปรียบเทียบกับน้ำมันพืชสำหรับการบริโภคชนิดอื่นๆ  การจะทำให้เชื้อเพลิงไบโอดีเซลสามารถแข่งขันในเชิงเศรษฐศาสตร์กับน้ำมันปิโตรเลียมดีเซลโดยไม่มีมาตรการการสนับสนุนด้านภาษีนั้น ค่าใช้จ่ายในการผลิตไบโอดีเซลต้องมีราคาต่ำ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ยากกับน้ำมันพืชรีไฟน์ชนิดอื่นๆ ซึ่งอาจจะต้องใช้ประโยชน์เป็นอาหารเท่านั้น อย่างไรก็ตามปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสวนต่ำ ดังนั้นการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มจึงสมเหตุสมผลในเชิงเศรษฐศาสตร์แม้ว่ามีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวอยู่มาก  ซึ่งทำให้มีจุดอุดตันไส้กรองที่อุณหภูมิต่ำ (cold filter plugging point) ที่มีค่าประมาณ 11C และมีจุดขุ่น (cloud point) ที่ 13 C  ส่งผลให้ไม่สามารถใช้เมทิลเอสเตอร์จากน้ำมันปาล์มดิบบริสุทธิ์ในฤดูหนาวของประเทศที่มีภูมิอากาศในเขตอบอุ่น (temperate climate) ได้ ยิ่งกว่านั้น  ปริมาณกรดไขมันอิสระที่มีอยู่มากในสารเข้าทำปฏิกิริยาก่อให้เกิดปัญหาในการผลิตไบโอดีเซลที่ใช้ด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีขั้นตอนกำจัดกรดไขมันอิสระ (deacidification) หรือการทำ esterification โดยใช้กรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาก่อน

          ในน้ำมันปาล์มดิบนั้นองค์ประกอบจะกรดไขมันจะเป็นสารประกอบอิ่มตัวและสารประกอบไม่อิ่มตัวในสัดส่วนเท่า ๆ กันคือ 50% ส่งผลให้มีค่าไอโอดีนประมาณ 53 และมีเสถียรภาพต่อการเกิดออกซิเดชันสูงเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชอื่น ๆ

          ส่วนประกอบส่วนน้อย เช่น คาโรทีนอยด์ โทโคเฟอรอล สเตอรอล ฟอสฟาไทด์ ไตรเตอเพนิก และ แอลกอฮอล์อะลิฟาติก มีรวมกันน้อยกว่า 1% ในน้ำมันปาล์มดิบ อย่างไรก็ตามก็มีบทบาทอย่างสูงในด้านเสถียรภาพออกซิเดชัน และการทำบริสุทธิ์ รวมทั้งการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของน้ำมันอีกด้วย

          careotenoid ที่อยู่ในระดับ 500 ถึง 700 ppm อย่ในรูปของ a และ b แคโรทีน ซึ่งเป็น precursor ของวิตามิน A  คาโรทีนอยด์จะถูกทำลายด้วยความร้อนในระหว่างการกำจัดกลิ่น คาร์โรทีนอยด์จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันโดยจะช่วยทำปฏิกิริยาออกซิเดชันก่อนไตรกลีเซอไรด์

          น้ำมันปาล์มดิบยังประกอบด้วย โทโคเฟอรอลและโทโคไตรอีนอล (tocotrienols) ในระดับ 600-1,000 ppm ทั้งคู่เป็นสารแอนติออกซิแดนท์และป้องกันการเกิดออกซิเดชันของน้ำมันปาล์มเช่นกัน

          การรวมกันของคาร์โรทีนอยด์ โทโคเฟอรอล โทโคไตรอีนอล และกรดไขมันอิ่มตัวในสัดส่วนครึ่งหนึ่งของน้ำมันทั้งหมด ทำให้น้ำมันปาล์มจัดอยู่ในประเภทมีเสถียรภาพเชิงออกซิเดชันสูงกว่าน้ำมันพืชอื่น ๆ

          เมื่อพิจารณาดูปริมาณสเตอรอล จะพบว่าน้ำมันปาล์มมีคลอเรสเตอรอลน้อยกว่าน้ำมันพืชส่วนใหญ่ดังข้อมูลในตารางต่อไปนี้

          สเตอรอลที่มีอยู่ในน้ำมันพืชเป็นสาเหตุในการเกิดตะกอนของแข็งในระหว่างกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน ซึ่งทำให้ต้องกรองออกก่อนนำจำหน่าย ปัญหาสเตอรอลกลูโคไซด์ที่เกิดขึ้นนั้น ยังอยู่ในระหว่างการทำวิจัยเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดอยู่ในขณะนี้

 

ผม..เอง

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2554 22:42 แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2554 22:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 เมตตา, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ผมลองำๆดูแล้วยังไม่ทราบว่าทำไม "ตัวยก" ถึงไม่แสดงผลเป็น "ตัวยก" ให้ในบันทึกตัวจริง ทั้งๆ ที่ในตอนเขียนแสดงผลเป็น "ตัวยก" ให้แล้ว

อันนี้รวมถึง "ตัวห้อย" ด้วยนะครับ เมื่อเข้าไปดู code พบว่าใน code ก็มี html tag ที่เป็นตัวยก หรือตัวห้อยอยู่

แต่ทำไมพอเอาจริงถึงไม่ได้?

อาจจะมี code บางอย่างบังคับอยู่อีกทีหนึ่งถึงผลตัวยกหรือตัวห้อยบรรทัดเดียวกับข้อความธรรมดา

ตารางแรกตัวจิ๋วไปนิดครับ ดูรายละเอียดไม่เเห็น ถ้าเป็นรูปก็ทำขนาดของภาพให้มากว่านี้ก็ได้ครับ แแล้วค่อยหดให้เล็กไม่เกิน 600 (เพื่อให้พอดีกับกรอบของบันทึก(ในแชร์)) แล้วใส่ลิงค์ให้เปิดภาพขนาดจริง หากใครต้องการดูรายละเอียดครับ

เราเอง

ขอบคุณครับคุณเน็ก ผมก็ไม่ทันได้นึกถึงเรื่อง Link ตารางครับ ตอนนี้ผมทำง่าย ๆ เป็นรูปครับ เพราะตอนใส่เป็นตารางในแชร์ดูมันเพี้ยนๆเปลี่ยนไป เรื่องตัวห้อยตัวยกก็เพิ่งสังเกตุเห็นเหมือนกันครับ

Ico48
เฉิน หยิง [IP: 58.8.190.207]
23 กรกฎาคม 2562 19:04
#109432

สวัสดีค่ะ

ทางเราหาซื้อสินค้าชื่อ " Fractionated Fatty Alcohol - Heavy End "

- มาจากปาล์ม เป็นก้อนสีขาว

- จุดหลวมเหลวในอุณหภูมิ 40 องศา

- ต้องจากสั่งซื้อ 1000 ตัน/เดือน นำมาผลิตเป็นเทียน

- โรงงานอยู่ที่ประเทศจีน

ไม่ทราบว่าสามารถหาซื้อได้ที่ไหนค่ะ รบกวนช่วยคำแนะนำค่ะ

ขอพระคุณมากๆค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.22.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ