นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 4849
ความเห็น: 2

PSU ไบโอดีเซล 88: การประเมินวัฏจักรชีวิต

การประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment)

 

จากปริมาณการผลิตไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของโลก จึงมีความสนใจที่จะรู้ว่าผลกระทบของการใช้ไบโอดีเซลนั้นมีต่อสิ่งแวดล้อมในด้านใดบ้าง แม้ว่าไบโอดีเซลได้ให้ผลกระทบที่ดีกว่าปิโตรเลียมดีเซลในด้านการลดแก๊สเรือนกระจก อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในด้านการลดการเกิดกรด (acidification) สารอาหารที่น้อยลงในดินและน้ำ และการลดลงของชั้นโอโซน ในด้านนี้ปิโตรเลียมดีเซลจะเหนือกว่าไบโอดีเซล

แต่ในเร็ว ๆนี้เช่นกัน ที่มีงานวิจัยในด้านเกษตรกรรม ว่าการปลูกเรฟซีดได้เพิ่มผลผลิตมีค่าเพิ่มขึ้น เช่น น้ำผึ้งจากต้นเรฟซีด และการหมักชีวมวลจากเรฟซีดเพื่อผลิตเป็นไบโอแก๊ส ทำให้การวิเคราะห์วัฏจักรชีวิตของไบโอดีเซลมีความกว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิม และมีการกำหนดมาตรฐานการวิเคราะห์ LCA ตาม ISO 14040 ขึ้นมาใช้

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชพลังงานที่มีศักยภาพของประเทศไทย เช่นเดียวกับการเป็นพืชอาหารที่สำคัญ อย่างไรก็ตามวัฏจักรของพืชน้ำมันต้องการพลังงาน ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง วัสดุและพลังงานในการดำเนินการ มีการปล่อยแก๊สไอเสียและมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมเช่นกัน

Nazir, N. และ Setyaningsih, D. 2010 ได้นำเสนอ LCA ของไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มของประเทศอินโดนีเซียไว้ดังนี้ ซึ่งดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14040 ซึ่งมี 4 ขั้นตอน คือ

  1. นิยามของเป้าหมายและขอบเขต

เป้าหมายของการศึกษาคือการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มตามแนวคิดของวัฏจักรชีวิต ซึ่งมีขอบเขตของระบบแสดงดังรูปต่อไปนี้

 

  1. การวิเคราะห์รายการสินค้าของวัฏจักรชีวิต

การวิเคราะห์จะต้องทำดุลมวลสารและดุลพลังงาน แก๊สที่ปล่อยออกสู่อากาศ น้ำเสีย ของเสียที่เป็นของแข็ง ข้อมูลของสวนปาล์ม การเก็บเกี่ยว การสกัดน้ำมัน และข้อมูลสารเคมี พลังงานที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลซึ่งทำบนฐานไบโอดีเซลที่ผลิตได้ คือ 1 กิโลกรัม

 

3 การประเมินผลกระทบ

ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรและการปลดปล่อยของสียจากกระบวนการผลิต ซึ่งใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการประเมิน ผลกระทบในด้านต่าง ๆ คือ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ สารก่อมะเร็ง สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่กระทบต่อการหายใจ ชั้นของโอโซนที่ลดลง ความเป็นพิษต่อระบบนิเวศน์ acidification/eutrophication แร่ รังสี การใช้พื้นดิน และ เชื้อเพลิงฟอสซิล

4. คุณค่าและการตีความหมาย

ผลจากการวิเคราะห์จะถูกใช้ในการประเมินแต่ละกระบวนการเพื่อช่วยในการตัดสินใจ

 

          จากการประเมิน ตาม 4 ขั้นตอนที่ระบุไว้ ผลการประเมินพบว่ามีเพียง 5 แฟกเตอร์เท่านั้น ที่เป็นผลกระทบสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมคือ สารก่อมะเร็ง สารอนินทรีย์ต่อการหายใจ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การใช้พื้นดิน และเชื้อเพลิงฟอสซิล และจากการวิเคราะห์ซ้ำเฉพาะผลกระทบที่สำคัญพบว่า คุณภาพระบบนิเวศน์เสียหายมาก ตามด้วยสุขภาพของมนุษย์ และการลดลงของทรัพยากร

การปล่อยปล่อยแก๊สเรือนกระจกจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการสกัดน้ำมันปาล์มมากที่สุด เพราะต้องใช้ไอน้ำเป็นจำนวนมาก และขั้นตอนการเก็บเกี่ยวมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

การประเมินวัฏจักรชีวิตที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ข้อมูลรายละเอียดจะแตกต่างกันไปตามพื้นที่ และความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลก็เป็นประเด็นสำคัญในการทำ LCA อย่างยิ่ง

 

ผม.เอง

 

 

 

 

 

 

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 03 Febuary 2012 22:13 Modified: 03 Febuary 2012 22:13 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La and Ico24 anni.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
จ๊ะโอ๋ [IP: 110.77.213.253]
19 October 2012 00:29
#81213

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับLCA ค่ะ อยากให้ช่วยแนะนำ

เราต้องมองตั้งแต่เกิดของวัตถุดิบเลยมั๊ยค่ะ

ใช่ครับคุณจ๊ะโอ๋

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ