นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
Network
Members · Following: 5 · Followed: 22

อ่าน: 2702
ความเห็น: 3

ศูนย์ความเป็นเลิศ ของ สกอ.

ปรัชญาของศูนย์ก็คือ เกิดได้ โตได้ และก็ตายได้
  วันนี้เขียนบันทึกใน share.psu ไป 2 บันทึกแล้ว แต่บันทึกนี้เป็นสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะรายงานผลการประชุมให้ท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์รับรู้ผ่านทาง share.psu ก็ขอเขียนต่อเสียเลย เพราะไม่ไว้ใจตัวเอง ในเรื่องการผลัดวันประกันพรุ่ง 
งานนี้เปิดโดยท่านรองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา (ดร.สุชาติ เมืองแก้ว) ซึ่งท่านก็ให้ Core Value of CoE ไว้ว่าต้องเป็น POINTER คือ

P              Policy/Planning

O             Oasis

I               Innovation

N             Networking

T             Technology

E             Expertise

R             Research

                ซึ่งโดยสรุปก็คือเป็นผู้วางนโยบายและแผนการพัฒนา รวบรวมสะสมองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม สร้างเครือข่าย สร้างและใช้เทคโนโลยี มีความเชี่ยวชาญ และนำด้วยการวิจัย (เอาเท่าที่ผมจับความได้นะครับ ผมเริ่มรู้สึกว่า การรายงานผ่านแชร์ชักจะไม่สนุก ตรงที่ดูไม่ค่อยจะสุภาพเท่าใดนัก)

 ศูนย์ความเป็นเลิศขณะนี้มีอยู่ 9 ศูนย์ คือ

1.        ศูนย์นวัตกรรมทางเคมี (ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล)

2.        ศูนย์พิษวิทยา อนามัยฯ สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการสารเคมี (ศ.เกียรติคุณ ดร.พรชัย มาตังคสมบัติ)

3.        ศูนย์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย (รศ.ดร.เลอสรวง เมฆสุต)

4.        ศูนย์ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และวัสดุขั้นสูง (ศ.ดร.สมชาย โอสุวรรณ)

5.        ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม (รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร)

6.        ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (รศ.ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล)

7.        ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (รศ.ดร.วิเชียร เฮงสวัสดิ์)

8.        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ (ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี)

9.        ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ (ศ.เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง)

และศูนย์ที่จะเกิดเร็วๆนี้ คือศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 

นอกจากนี้ยังมีแผนการสร้างศูนย์ความเป็นเลิศขนาดเล็กตามความจำเป็นเร่งด่วน ของประเทศอีก 50 ศูนย์ ศูนย์นี้อาจมีนักวิจัยเพียง 5-6 คนก็ได้ และปรัชญาของศูนย์ก็คือ เกิดได้ โตได้ และก็ตายได้
 

แนวคิดของ CoE คือเป็น Mid-Stream เชื่อมต่อระหว่าง ศาสตร์พื้นฐาน (up-stream) และการนำไปใช้งานจริง (down stream)

 ปัจจัยในการนำไปสู่ความสำเร็จของศูนย์ความเป็นเลิศ คือ

1.        ต้องคล่องตัว

2.        ต้องตรวจสอบได้

3.        มี autonomy 

ขณะนี้มีปัญหาเร่งด่วนที่ประเทศไทยต้องเผชิญ และอาจต้องเผชิญ 4 ประการ คือ

1. Global Warming Crisis

2. Energy Crisis

3. Food Crisis

และ 4. Economic Crisis 

ผมจะส่งเอกสารการประชุมไปให้วันที่ 26 พ.ค. ครับ

รองศาสตราจารย์ ชาคริต ทองอุไร

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 พฤษภาคม 2551 16:09 แก้ไข: 31 สิงหาคม 2551 11:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ประโยชน์เกิดตาม การเลือกใช้ของผู้ใช้
  • ^_^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.11.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ