นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
Network
Members · Following: 5 · Followed: 22

อ่าน: 4387
ความเห็น: 1

เมทิล-เอทิลเอสเตอร์

ในอนาคตเอทานอลอาจมีราคาถูกกว่าเมทานอล และที่ดีกว่านั้นคือประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง
 
 
ม.อ.วิชาการ 2551 นี้ สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมันได้นำเสนอ ผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลชนิดใหม่ คือ เมทิล-เอทิลเอสเตอร์
 
ไบโอดีเซลชนิดนี้ จะถูกจำหน่ายแทนไบโอดีเซลแบบเก่าที่เรียกว่า เมทิลเอสเตอร์ต่อไป
 
ความแตกต่างของทั้ง 2 ชนิดนี้ก็คือ ชนิดใหม่ใช้แอลกอฮอล์ผสมระหว่างเมทานอลกับเอทานอลเข้าทำปฏิกิริยากับน้ำมัน/ไขมัน แทนการใช้เมทานอลเพียงอย่างเดียว
 
เหตุผลของการนำเสนอไบโอดีเซลชนิดใหม่นี้ คือการยึดแนวทางการพึ่งพาตนเองและการเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะเมทานอลผลิตจากปิโตรเลียม ซึ่งจะมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น แต่เอทานอลสามารถผลิตได้จากพืช และในอนาคตเอทานอลอาจมีราคาถูกกว่าเมทานอล และที่ดีกว่านั้นคือประเทศไทยสามารถผลิตได้เอง
 
การใช้เอทานอล 100% มาผลิตเป็นไบโอดีเซลยังเป็นปัญหาในเชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตระดับอุตสาหกรรม ที่มีต้นทุนที่สูง ดังนั้นในขั้นตอนที่เราสามารถทำได้ขณะนี้ก็คือการใช้เอทานอลมาใช้ทดแทนเพียงบางส่วนเท่านั้น
 
เมทิล-เอทิลเอสเตอร์ เป็นไบโอดีเซลที่ยังไม่มีการรับรองตามมาตรฐานเชื้อเพลิงทดแทนจากกรมธุรกิจพลังงาน แต่เราก็มั่นใจว่าสามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้ ดังนั้นจึงทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการจริงไปก่อน เพื่อให้มีข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานเชื้อเพลิงทดแทนไบโอดีเซลต่อไป
 
เมทิล-เอทิลเอสเตอร์ เปิดให้ทดลองให้ใช้บริการตั้งแต่ 17 สิงหาคม 2551 นี้แล้วครับ
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
Aye (Recent Activities)
22 August 2008 09:46
#34569

ทำไมป้ายเมทิล-เอทิลเอสเตอร์ ที่แขวนที่รถไบโอดีเซล มีตราปักกิ่งเกมส์ด้วยอ่ะคะ

หรือว่าสถานวิจัยฯ เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการด้วย

ฮายโซมากค่ะ

:-)

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.210.11.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ