นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

(0) PSU ไบโอดีเซล 75: จุดวาบไฟและกำมะถัน

จุดวาบไฟ (Flash point) จุดวาบไฟวัดวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D 93 ซึ่งเป็นการวัดจุดวาบไฟของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในช่วงอุณหภูมิจาก 40-360°C ด้วยอุปกรณ์ Pensky-Martens closed-cup ทั้งแบบอัตโนมัติและใช้ด้วยมือ (manual) กรมธุรกิจพลังงานกำหนดค่าจุดวา... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 21 January 2012 19:43 Modified: 21 January 2012 19:43 [ Report Abuse ]

(1) PSU ไบโอดีเซล 74: ความหนืด

ความหนืด ณ อุณหภูมิ 40 °C (Viscosity at 40 °C) ความหนาแน่น วัดวิเคราะห์ตามมาตรฐาน ASTM D 445 ซึ่งเป็นการวัดความหนืดคิเนมาติก (kinematic viscosity) ของของเหลวปิโตรเลียม โดยการวัดเวลาในการไหลของของเหลวปริมาณหนึ่งที่ไหล ภายใต้แรงโน้มถ่วงโลก ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 20 January 2012 19:31 Modified: 20 January 2012 19:31 [ Report Abuse ]

(2) PSU ไบโอดีเซล 73: ความหนาแน่น

ชาคริต และคณะ (2551) ได้จดอนุสิทธิบัตร”กระบวนการทดสอบแบบกะประมาณของปริมาณกลีเซอไรด์ในไบโอดีเซลโดยกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชันด้วยเตาไมโครเวฟ” และได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิเมื่อ 18 สิงหาคม 2552 การวัดวิเคราะห์นี้ใช้หลักการของการทำทราน... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 19 January 2012 20:32 Modified: 20 January 2012 05:50 [ Report Abuse ]

(2) PSU ไบโอดีเซล 72: ปริมาณเอสเตอร์

ข้อกำหนดเชิงคุณภาพที่จำเพาะต่อเชื้อเพลิง FAME 1. ปริมาณเอสเตอร์ (ester content) ปริมาณเอสเตอร์จะตรวจวัดคุณภาพด้วยมาตรฐาน EN 14103 ซึ่งมีชอบเชตในการหาปริมาณเอสเตอร์ของเมทิลเอสเตอร์กรดไขมันปาล์ม (FAME) เพื่อใช้เป็นเชิ้อเพลิงชีวภาพบริสุทธิ์หรือเป็น... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 18 January 2012 21:57 Modified: 18 January 2012 21:57 [ Report Abuse ]

(2) PSU ไบโอดีเซล 71: คุณสมบัติของไบโอดีเซล

คุณสมบัติของไบโอดีเซล, ข้อกำหนดเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน 6.1 การพิจารณาโดยทั่วไป ไบโอดีเซลและน้ำมันดีเซลมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างกันอย่างมาก โดยทั่วไปเชื้อเพลิงดีเซลประกอบด้วย aromatic hydrocarbon 30-35% พาราฟิน (paraffines) 65-... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 17 January 2012 21:51 Modified: 17 January 2012 21:51 [ Report Abuse ]

(1) PSUไบโอดีเซล 70: การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา

การผลิตไบโอดีเซลด้วยการใช้เอนไซม์เร่งปฏิกิริยา (Enzymatic biodiesel production) การใช้เอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยามีข้อได้เปรียบดังนี้ สามารถใช้ได้กับสารป้อนคุณภาพต่ำ (จำนวนกรดไขมันอิสระและน้ำสูง) ได้กลีเซอรอลที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า (90-95%) แ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 16 January 2012 17:00 Modified: 16 January 2012 17:00 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 69: การจัดการกลีเซอรอล (3)

การเปลี่ยนกลีเซอรอลเป็นเมทานอล การเปลี่ยนกลีเซอรอลให้เป็นเมทานอลชีวภาพ (bio-methanol) จะเป็นการพึ่งพาตนเองในด้านสารเข้าทำปฏิกิริยาเพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล โดยไม่ต้องพึ่งผลผลิตจากปิโตรเลียมอย่างแท้จริง สมการที่เขียนง่าย ๆ คือ C3H8O3 + H2 3CH3OH ก... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 15 January 2012 17:47 Modified: 15 January 2012 17:47 [ Report Abuse ]

(4) PSU ไบโอดีเซล 68: การจัดการกลีเซอรอล (2)

ทางเลือกที่เปิดกว้างในปัจจุบันนี้ คือ การใช้เป็นเชื้อเพลิง ซึ่งมีความต้องการสูง Applied Combustion Technologies LLC ได้จดสิทธิบัตรเตาเผาเพื่อการให้ความร้อนและกำลังงานในเดือน มกราคม 2012 ซึ่งได้ใช้เวลาพัฒนามาเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยเตาเผาขนาดสาธิต ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 14 January 2012 20:12 Modified: 14 January 2012 20:14 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 67: การจัดการกลีเซอรอล (1)

การจัดการกลีเซอรอล กลีเซอรอลดิบที่ได้จากกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชันจะประกอบด้วยแอลกอฮอล์มากเกินพอที่เหลือจากการทำปฏิกิริยา ตัวเร่งปฏิกิริยา สบู่ น้ำมัน/ไขมัน เอสเตอร์ กรดไขมันอิสระ และสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ จากสารป้อนโดยเฉพาะเมื่อใช้น้ำมันทอดใช้... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 13 January 2012 20:27 Modified: 13 January 2012 20:27 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 66: การแยกคืนแอลกอฮอล์

การแยกคืนแอลกอฮอล์ การแยกคืนแอลกอฮอล์ในการผลิตไบโอดีเซลเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจัดเป็นต้นทุนวัตถุดิบที่มีราคาสูง โดยในการทำปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันที่ใช้แอลคาไลน์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาจะใช้แอลกอฮอล์เกินพอประมาณ 100% ซึ่งแอลกอฮอล์ที่เหลือ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 12 January 2012 21:31 Modified: 12 January 2012 21:31 [ Report Abuse ]