นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

(0) PSU ไบโอดีเซล 45: อิทธิพลด้านจลนพลศาสตร์ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน

Catilin Inc. ได้เสนอตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์ T300 ให้เป็นทางเลือกการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดใหม่ T300 ผลิตจากแร่สามัญและไม่มีความเป็นพิษ ความแตกต่างจากตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งชนิดอื่น ๆ คือ T300 ไม่ใช้ถังปฏิกรณ์แบบเบดนิ่งในการดำเนินการ แต่ใช้การ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 19 December 2011 22:13 Modified: 20 December 2011 11:52 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 44: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์

อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์วิวิธพันธุ์ การใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธุ์มีข้อดีคือตัวเร่งปฏิกิริยาไม่ปนเปื้อนลงไปในผลผลิตเอสเตอร์และกลีเซอรอล มีการกัดกร่อนที่น้อบกว่า และมีผลดีกว่าในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม แต่ต้องใช้การกวนผสมที่รุนแรงเพื... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 18 December 2011 20:53 Modified: 18 December 2011 20:54 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 43: อิทธิพลของตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์เอกพันธุ์

กระบวนการให้ความร้อนแบบถ่ายโอนความร้อนปกติ การให้ความร้อนเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มักใช้ไอน้ำเป็นตัวกลางถ่ายโอนความร้อน เนื่องจากมีราคาการดำเนินการถูก ใช้งานได้ง่าย ต้นทุนเชื้อเพลิงมีความหลากหลาย ตั้งแต่เชื้อเพลิงของแข็ง ของเหลว และแก๊สธรรมชาติ ป... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 17 December 2011 20:23 Modified: 17 December 2011 20:23 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 42: กระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากสารป้อนคุณภาพสูง(1)

ในปัจจุบัน การผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันและไขมันจะดำเนินการตามการผลิตพื้นฐาน 3 กรรมวิธีดังนี้ กระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชันของน้ำมันและแอลกอฮอล์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไล กระบวนการเอสเตอริฟิเคชันของน้ำมันและแอลกอฮอล์ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยากรด กระ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 16 December 2011 19:57 Modified: 16 December 2011 19:57 [ Report Abuse ]

(4) PSU ไบโอดีเซล 41: Supercritical Fluids Technology

Wang, P.S. และ Gerpen, J.V. (2005) ได้ทำการสรุปทบทวนเอกสาร (review) การผลิตไบโอดีเซลโดยปราศจากตัวเร่งปฏิกิริยาที่อุณหภูมิสูงซึ่งรวมถึงภายใต้สถานะวิกฤตยวดยิ่งไว้ด้วย และได้สรุปไว้ในตารางต่อไปนี้ เราจะพบว่าการทดลองส่วนมากได้กระทำในอุปกรณ์ขนาดเล... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 15 December 2011 21:00 Modified: 16 December 2011 05:31 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 40: กระบวนการผลิต (1)

กระบวนการผลิตไบโอดีเซล (production process of biodiesel) หากมีผู้สนใจมาถามผู้เขียนถึงกระบวนการผลิตไบโอดีเซลว่าทำกันอย่างไรนั้น ผู้เขียนก็คงจะถามก่อนว่า จะใช้สารป้อนชนิดใดในการผลิตก่อนเป็นคำถามแรก วัตถุดิบและคุณภาพวัตถุดิบจะนำไปสู่การพิจารณาเ... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 14 December 2011 21:18 Modified: 14 December 2011 21:39 [ Report Abuse ]

(0) PSU ไบโอดีเซล 39: ดุลพลังงานในไบโอดีเซล

ดุลพลังงานในไบโอดีเซล ในการผลิตไบโอดีเซลนั้นมักจะทำปฏิกิริยากันที่อุณหภูมิ 55-65 องศาเซลเซียส เพื่อเร่งให้ปฏิกิริยาเกิดได้สูงสุด โดยที่ยังมีความปลอดภัยและไม่มีการสูญเสียแอลกอฮอล์จากการระเหย โดยทั่วไปเราควรต้องรู้ว่าปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นนั... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 13 December 2011 20:52 Modified: 13 December 2011 20:53 [ Report Abuse ]

(2) PSU ไบโอดีเซล 38: ดุลมวลสาร

ดุลมวลสาร หากมีคำถามถามมาว่า น้ำมันปาล์ม 100 กิโลกรัมจะผลิตเป็นไบโอดีเซล (เมทิลเอสเตอร์) ได้กี่ลิตรนั้น? เราก็ต้องใช้หลักดุลมวลสารมาคำนวณดังนี้ 1. เขียนสมการปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันให้ถูกต้อง 1 TG + 3 MeOH 3 ME + 1... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 12 December 2011 20:54 Modified: 12 December 2011 20:56 [ Report Abuse ]

(0) PSUไบโอดีเซล 37: การคำนวณในไบโอดีเซล

การคำนวณในไบโอดีเซล ในงานวิจัยไบโอดีเซลนั้น ค่าที่สำคัญอย่างมากในเชิงอุตสาหกรรมคือ ผลได้ (yield) ซึ่งมีนักวิจัยได้ให้ความหมายไว้แตกต่างกันหลายประการ แต่ในหนังสือเล่มนี้ จะใช้ตามนิยามดังต่อไปนี้ ร้อยละผลได้ = ในเชิงเศรษฐศาสตร์นั้น นักลงท... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 11 December 2011 12:40 Modified: 11 December 2011 12:40 [ Report Abuse ]

(0) PSUไบโอดีเซล 36: ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์

ตัวเร่งปฏิกิริยาเอนไซม์ ไลเปส (triacylglycerol acylhydrolase, EC 3.1.1.3) เป็นเอนไซม์ที่สามารถไฮโดรไลซ์พันธะเอสเตอร์ของโมเลกุลไตรกลีเซอไรด์ เกิดเป็นไดกลีเซอไรด์ โมโนกลีเซอไรด์ กรดไขมันอิสระ และกลีเซอรอล ในสภาวะที่มีน้ำ และยังสามารถเร่งปฏิกิริยาก... more »
Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By คนธรรมดา   created: 10 December 2011 11:37 Modified: 10 December 2011 11:37 [ Report Abuse ]