นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 1688
ความเห็น: 1

เรียนรู้จากชุมชนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ

 บันทึกนี้เหมาะสมกับกบในกะลา กบนอกกะลาคลิกข้ามไปได้ครับ 21 ตุลาคม 2553 สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 
โครงการ สืบสานแนวพระราชดำริระดับชุมชนเมืองสู่การขยายผลเทศบาลปิดทองหลังพระ
 ผมมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมนี้ และนี่เป็นเรื่องดีๆ ที่ผมต้องบันทึกไว้อีกเหตุการณ์หนึ่งครับ 
วิทยากร ได้แนะนำเทศบาลโครงการปิดทองหลังพระ แล้วแบ่งกลุ่ม ซึ่งมี 6 กลุ่มคือ ดิน น้ำ ป่า เกษตร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ออกเป็นกลุ่มย่อย สักกลุ่มละ 6-7 คน เพื่อทำการแลกเปลี่ยน โดยการเล่าเรื่อง 3-5 นาที โดยให้เล่าถึง

 ·       ทำอะไร?

·       ความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร?

·       ปัจจัยสนับสนุนที่ทำให้เกิดความสำเร็จคืออะไร?

·       ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น

·       บทเรียน สิ่งที่ควรปฏิบัติ สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ ในอนาคต

·       ความต้องการต่อยอดด้านเทคนิค ความรู้  

จากนั้น ก็ให้คัดเลือกตัวแทนกลุ่มมานำเสนอในการประชุมรวมอีกครั้งหนึ่ง 

การนำเสนอที่ผมพอจะบันทึกได้ทันมีดังนี้ครับ

เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว จ.ตราด โครงการป่าชายเลน ซึ่งร่วมมือกับป่าไม้ (เทศบาลไม่มีป่าแต่ก็ทำกิจกรรมเกี่ยวกับป่าได้) มีกลุ่มเยาวชนที่ตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม และสานต่อมอบสู่รุ่นน้อง ความสำเร็จมาจาก 

·    เริ่มที่ความตระหนักของชุมชน

· ตามด้วยการมีส่วนร่วม 

ผู้ริ่เริ่มสนับสนุน อย่างเทศบาลต้อง

·       อย่าคาดหวังในผลลัพธ์

·       อดทน เสียสละ (ทุนทรัพย์ เวลา ฯลฯ) 

เรื่องที่จะทำต่อไป ปลูกป่า ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำ 

ผมพบว่าการจะทำงานกับชุมชน ต้องเริ่มเหมือนเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวนี่แหล่ะครับ ชุมชนตระหนัก ชุมชนปฏิบัติ ชุมชนมีส่วนร่วม ห้ามนำโครงการไปใส่มือให้โดยเด็ดขาด เพราะจะล้มเหลวแน่นอน

เทศบาลนครนครสวรรค์ เลือกเกาะญวน กลางแม่น้ำเจ้าพระยามาดำเนินโครงการครับ 

·       จิตอาสา

·       นัดพบปะพูดคุย ปรับทุกข์ ผูกมิตร ทุกวันอาทิตย์ 15.00 น.

·       ค้นหาข้อมูล รากเหง้าของปัญหา

·       คติ ไม่เปลี่ยนความคิด ชีวิตไม่เปลี่ยน

·       สร้างการมีส่วนร่วม  

ประชุมใต้ต้นไม้ สร้างศาลาคนดี พบปะกันทำกิจกรรม จัดสร้างกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์สัจจะ มีพันธมิตร คือมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ผมได้เรียนรู้ กระบวนการเริ่มต้นที่ดีจากเทศบาลนี้ครับ มีจิตอาสา เริ่มด้วยการปรับทุกข์ ผูกมิตรก่อน เกิดความไว้วางใจแล้ว จึงค่อยทำกิจกรรมด้วยกัน หาข้อมูล หารากเหง้าของปัญหา และสร้างการมีส่วนร่วม มาหวนคำนึงถึงว่า องค์กรของเราตระหนักในสิ่งเหล่านี้กันบ้างหรือไหมหนอ??? 

เทศบาลนครขอนแก่น ชุมชนบะขาม โครงการลดขยะต้นทาง 

·       สร้างทุนทางสังคม วิสาหกิจชุมชน

·       คณะผู้บริหาร กระจายอำนาจ ภารกิจชุมชน 

มี slogan

บะขามน่าอยู่ เรียนรู้รอบด้าน ประสานทุกองค์กร เอื้ออาทรให้ปลอดทุกข์ มุ่งสู่สุขอย่างพอเพียง 

มีพันธมิตรคือ มหาวิทยาลัยพระนครเหนือ ชุมชนบะขามนี้กวาดรางวัลมาแล้วมากมาย 

เทศบาลนครนนทบุรี

 ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข นำเสนอการนำขยะเปียกมาผลิตเป็น EM 

เทศบาลนครระยอง

เปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นเชื้อเพลิงเหลว light crude oil ส่งเข้าขายให้โรงกลั่นน้ำมันต่อไป 

................................................................................................. 

ผมคิดอย่างจริงจังมากนะครับว่า เราต้องเรียนรู้จากชุมชนในเรื่องของสังคม ทัศนคติในการทำงานกันบ้างแล้วละครับ ผมเข้าไปนั่งในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน แต่กลับพบว่าตนเองควรเป็นผู้เรียนรู้มากกว่า โดยมีเทศบาล และชุมชนเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญแทน เพราะในเรื่องเทคโนโลยี เราอาจจะนำเป็นบางเรื่อง (ไม่ทุกเรื่องนะครับ) แต่เรื่องเชิงสังคมเราน่าจะอยู่ล้าหลังเลย เราต่างคนต่างอยู่กันมากเกินไปครับ เราทำงานแบบไม่เห็นภาพใหญ่ เราเห็นแต่กะลาที่ครอบเราอยู่เท่านั้นเอง 

ผม..เอง

หลัง ๆ จดไม่ทันครับ ตะลึงกับความก้าวหน้าของชุมชนครับ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 ตุลาคม 2553 11:17 แก้ไข: 24 ตุลาคม 2553 11:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  "เราอาจจะนำเป็นบางเรื่อง (ไม่ทุกเรื่องนะครับ) แต่เรื่องเชิงสังคมเราน่าจะอยู่ล้าหลังเลย เราต่างคนต่างอยู่กันมากเกินไปครับ เราทำงานแบบไม่เห็นภาพใหญ่ เราเห็นแต่กะลาที่ครอบเราอยู่เท่านั้นเอง "

        สนใจค่ะ    เราจะออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่กำลังทำอยู่ให้เกิดการเรียนรู้เช่นนี้ได้อย่างไร

                  ด้วยความขอบคุณ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ