นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

อ่าน: 1777
ความเห็น: 2

ให้ความรู้แต่ไม่ให้ปัญญา

ผมเริ่มมีความรู้สึกว่าสังคมในยุคปัจจุบันนิยมการได้มาซึ่งความรู้มากกว่าได้ปัญญา (ซึ่งเป็นความคิดที่แว๊บขึ้นมาเอง)

 

ที่โรงเรียนมัธยมที่ประจวบคีรีขันธ์ที่ผมเคยเรียน มีคติเขียนไว้ตัวใหญ่ ๆ ว่า "ปัญญาเป็นดวงแก้วของปวงชน"

 

ในยุควิกฤตของประเทศไทยที่เกี่ยวกับอุทุกภัยครั้งนี้ ผมก็หดหู่ใจอยู่มากที่เห็นกลุ่มประชาชนมาทะเลาะกันเรื่อง"ไม่อยากได้น้ำ" ทั้ง ๆ ที่ในบางฤดูกาลก็"แย่งกันเก็บน้ำ" เหตุการณ์ตัวอย่าง คือ ฝ่ายหนึ่งสร้างพนังกั้นน้ำ อีกฝ่ายก็จะรื้อพนังกั้นน้ำ โดยที่กรรมการกลางไม่รู้จะตัดสินว่าอย่างไร เพราะมีเหตุผลด้วยกันทั้งสองฝ่าย แต่ก็เป็นเหตุผลที่อิงกับผลประโยชน์ของแต่ละฝ่าย

 

ผมกลับมองว่าในยุคนี้สังคมเรามีความรู้ที่มากขึ้นกว่าเดิมมากมาย แต่กลับมีปัญญาน้อยลง (หรือก็อาจมีปัญญานั่นแหล่ะ แต่ใช้ไม่ถูกที่ถูกทาง)

 

ผมก็ต้องไปหานิยาม "ความรู้" กับ "ปัญญา" มาเทียบกันดูก่อนว่าที่ผมเข้าใจนะถูกต้องหรือไม่

 

เริ่มที่ดูในพจนานุกรม และก็แปลกดีว่า พจนานุกรมปี 2525 นั้นไม่มีความหมายของความรู้ไว้ครับ ผมก็เลยไปหามาจาก Wikipedia ซึ่งเขียนไว้ดังนี้ครับ

 

Knowledge is a familiarity with someone or something, which can include information, facts, descriptions, and/or skills acquired through experience or education. It can refer to the theoretical or practical understanding of a subject. It can be implicit (as with practical skill or expertise) or explicit (as with the theoretical understanding of a subject); and it can be more or less formal or systematic.[1] In philosophy, the study of knowledge is called epistemology, and the philosopher Plato famously defined knowledge as "justified true belief." There is however no single agreed upon definition of knowledge, and there are numerous theories to explain it.

Knowledge acquisition involves complex cognitive processes: perception, learning, communication, association and reasoning; while knowledge is also said to be related to the capacity of acknowledgment in human beings.[2]

 

หรือ ใน wikipedia ภาคภาษาไทย

ความรู้คือ สิ่งที่มนุษย์สร้าง ผลิต ความคิด ความเชื่อ ความจริง ความหมาย โดยใช้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ตรรกะ แสดงผ่านภาษา เครื่องหมาย และสื่อต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เป็นไปตามผู้สร้าง ผู้ผลิตจะให้ความหมาย

 

แต่ปัญญา ในพจนานุกรม เขียนไว้ว่า

น. ความรอบรู้, ความรู้ทั่ว, ความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิด ซึ่งผมรู้สึกว่าไม่ค่อยจะตรงใจ เลยไปหาใน wikipedia อีกครั้ง

Wisdom is a deep understanding and realization of people, things, events or situations, resulting in the ability to apply perceptions, judgements and actions in keeping with this understanding. It often requires control of one's emotional reactions (the "passions") so that universal principles, reason and knowledge prevail to determine one's actions. Wisdom is also the comprehension of what is true or right coupled with optimum judgment as to action. Synonyms include: sagacity, discernment, or insight.

 

ซึ่งผมรู้สึกว่า น่าจะตรงกับความเข้าใจของผมมากกว่า ดังนั้นผมคิดว่าผู้มีความรู้ กับผู้มีปัญญานั้นคงต่างกัน

 

หากจะให้ใกล้เคียงกับคำว่า wisdom ก็คงจะเป็นคำว่า สติปีญญา คือต้องเอาสติมากำกับปัญญาอีกด้วย

 

ผมพบว่าเด็กบางคนรู้มากมาย แต่ก็เพียงแค่รู้ ยังไม่สามารถประยุกต์ใช้ความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมได้ (เด็กบางคนมี iphone, tablet คอยตรวจสอบว่าครูสอนผิดหรือเปล่าด้วยนะครับ)

 

ในยุคปัจจุบัน การศึกษาของไทยเรา เน้นกันที่การได้คำตอบหรือตัวเลข มายืนยันการเป็นคนเก่งหรือมีความรู้ ด้วยการประเมินในลักษณะนี้ การเรียนจึงเป็นแบบการจำ การท่องสูตรสำเร็จ แต่ไม่รู้ว่าที่มาของสูตรนั้นมาจากไหน เพราะบรรดาติวเตอร์ก็เบื่อที่จะบอกมาแหล่งที่มานั้นมาอย่างไร (ตัวติวเตอร์บางคนก็อาจไม่รู้เหตุผลด้วยก็ได้) เพราะเป็นการเสียเวลาที่จะต้องทำความเข้าใจในเชิงลึก เสียเวลาเรียนมากและก็ยังไม่เข้าใจอีก ดังนั้นการสอนให้จำสูตร จึงเป็นการสะดวกทั้งผู้สอนและผู้เรียน โดยผู้สอนก็พอใจที่เสียเวลาน้อยและผู้เรียนก็พึงพอใจเมื่อทำข้อสอบได้ ก็เรียกว่า win/win ทั้งสองฝ่าย แต่เป็นชัยชนะเพียงชั่วคราว และก็อาจเป็นหายนะแบบถาวรก็ได้

 

ผมเข้าไปที่ fb พบว่ามีเรื่องราวเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ผมต้องเรียนรู้อีกมากมาย เราสามารถบอกที่เราอยู่ในปัจจุบัน และเพื่อนก็มากดว่า like ได้อย่างรวดเร็ว และมีการโพสต์คำพูดที่ค่อนข้างแรง สร้างความแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายไว้อย่างเปิดเผย ซึ่งความเห็นของผมคือเราใช้ความรู้สึกแบบขาดสติมากไป คือไม่รู้ว่ามันจะส่งผลกระทบในเชิงลบในวงที่กว้างมาก

 

เราเน้นให้เกิดคนเก่ง มากกว่าคนดีที่จะช่วยกันสรรสร้างสังคมให้ดีงามหรือไม่ เราใช้หลักการเพื่อเอาชนะมากกว่าใช้หลักการเพื่อสร้างประโยชน์แก้สังคม มีบางข้อเขียนที่อาจเขียนมากกว่านี้ แต่ก็เป็นห่วงว่าอาจเป็นข้อเสียมากกว่า (เพราะสะใจผู้เขียนเพียงอย่างเดียว) ก็ต้องพยายามใช้สติมากำกับว่า เอาให้เพียงพอเหมาะเถอะนะโยม

 

ผม..เอง

 

ผมไปสร้างชั้นเรียนใน class.in.th มาแล้วครับ ไม่รู้ว่าจะเรียนรู้ในการเพิ่มปัญญาของชั้นเรียนได้หรือไม่ เรียนเพื่อเพิ่มปัญญาของผมด้วยครับ ฮา!

 

Sections: การเรียนการสอน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 22 October 2011 10:26 Modified: 22 October 2011 10:26 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 เมตตา, and Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

นี้แหละครับ ปัญหาของการศึกษาไทย ซึ่งยังไม่แน่ใจว่า แม้แต่ความรู้มีหรือไม่

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
22 October 2011 23:13
#70013

ผู้ที่ฉลาดเขาจึงพูดว่า ความว่างกับปัญญาหรือสติปัญญานี้เป็นสิ่งเดียวกัน ไม่ใช่เป็นของสองสิ่งที่เหมือนกัน แต่ว่าเป็นสิ่งๆเดียวกันเลย

ข้อนี้ย่อมหมายความว่าปัญญาที่แท้จริงหรือถึงที่สุดของปัญญานั้นก็คือความว่างนั่นเองคือว่างจากโมหะที่หลงยึดมั่นถือมั่นนั่นเอง หมายความว่าพอเอาโมหะอันนี้ออกไปเสีย จิตก็ถึงสภพาเดิมของจิตที่เป็นจิตเดิมแท้ คือปัญญา หรือสติปัญญา

แก่นพุทธศาสน์, พุทธทาสภิกขุ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.232.62.209
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ