นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 45 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนรู้กันต่อไป 847 0
เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่? 886 2
แอร์รถยนต์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง 1034 3
ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแตก อาการหนึ่งของการสตาร์ทรถไม่ติด 941 0
การพัฒนาแบบบูรณาการด้วยมุมมอง PEST (Political, Economic, Social and Technological) 613 0
Peak การใช้พลังงานของประเทศไทย 935 0
หน่วยเจ้าปัญหา Cal และ cal 751 0
New Normal 731 0
ยูเนสโกและโออีซีดีมองการศึกษาไทย 1190 0
Channel Japan 1172 0
เมื่อผมกินยาน้ำผิดขนาดมาโดยตลอด 853 3
ค่านิยมผิด ๆ ของสังคมไทยและการเรียนรู้ 994 1
การพัฒนาการศึกษาของไทย 1485 1
น้ำแร่เพื่อสุขภาพและ OSA 1454 3
ติดตั้ง VPN 1231 1
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ 904 1
อาจารย์ใจร้าย No.1 1278 2
ประเทศไทยมีทางออกบ้างหรือไม่? 1076 4
โลกเปลี่ยนเร็ว 1227 0
ธุรกิจสุนทรียะ: The Apple Marketing Philosophy 1622 0
สอนให้คิด 1676 1
รำพึงถึงศิษย์ 1816 1
ความต้องการของนักศึกษาในการเรียน 1658 5
ทดลองใช้ class.in.th ครั้งแรก 1474 2
ให้ความรู้แต่ไม่ให้ปัญญา 1743 2
self criticism ในการตรวจข้อสอบไล่ 1/2554 1328 3
ข้อมูลในการสอนเทอม 1/2554 1470 2
กระดานชนวนยุค IT 2178 6
ป่าไม้ สายธาร ชีวิต และแสงสว่าง 1985 1
เมื่อครูเป็นผู้เรียนรู้ 1949 2
อุดมศึกษาไทย: เป้าหมายที่นักศึกษาต้องการและความคาดหมายจากนักศึกษา..ต่างกันมาก 1623 6
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 2166 0
ความสะดวกสบายทำลายความเข้มแข็งของมนุษย์ 1331 0
เรียนรู้จากความล้มเหลวในการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 1593 7
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่(2): สัมมาทิฏฐิ 1640 2
เรียนรู้จากชุมชนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ 1477 1
การสอนแบบไม่สอนเอง 1553 8
ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป! 1578 6
แรง... 1661 5
เราจะรีบไปไหนกัน? 1513 4
เร็ว เร็ว และเร็ว คือวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ 1960 6
เจ้าเป็นไผ๒: ระบบการศึกษาของไทยในมุมมองของครูบาสุทธินันท์ 1786 4
ขุนเขากับสายลม 1484 4
เรียนรู้นั้นเป็นเช่นไร? 1403 3
การเรียนรู้..เริ่มจากความคิด 1801 1