นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 45 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนรู้กันต่อไป 1292 0
เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่? 1389 2
แอร์รถยนต์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง 1670 3
ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแตก อาการหนึ่งของการสตาร์ทรถไม่ติด 1415 0
การพัฒนาแบบบูรณาการด้วยมุมมอง PEST (Political, Economic, Social and Technological) 1031 0
Peak การใช้พลังงานของประเทศไทย 1407 0
หน่วยเจ้าปัญหา Cal และ cal 1176 0
New Normal 1202 0
ยูเนสโกและโออีซีดีมองการศึกษาไทย 1755 0
Channel Japan 1724 0
เมื่อผมกินยาน้ำผิดขนาดมาโดยตลอด 1288 3
ค่านิยมผิด ๆ ของสังคมไทยและการเรียนรู้ 1500 1
การพัฒนาการศึกษาของไทย 1921 1
น้ำแร่เพื่อสุขภาพและ OSA 1919 3
ติดตั้ง VPN 1587 1
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ 1251 1
อาจารย์ใจร้าย No.1 1658 2
ประเทศไทยมีทางออกบ้างหรือไม่? 1443 4
โลกเปลี่ยนเร็ว 1606 0
ธุรกิจสุนทรียะ: The Apple Marketing Philosophy 1968 0
สอนให้คิด 2030 1
รำพึงถึงศิษย์ 2214 1
ความต้องการของนักศึกษาในการเรียน 2026 5
ทดลองใช้ class.in.th ครั้งแรก 1825 2
ให้ความรู้แต่ไม่ให้ปัญญา 2092 2
self criticism ในการตรวจข้อสอบไล่ 1/2554 1674 3
ข้อมูลในการสอนเทอม 1/2554 1869 2
กระดานชนวนยุค IT 2607 6
ป่าไม้ สายธาร ชีวิต และแสงสว่าง 2463 1
เมื่อครูเป็นผู้เรียนรู้ 2428 2
อุดมศึกษาไทย: เป้าหมายที่นักศึกษาต้องการและความคาดหมายจากนักศึกษา..ต่างกันมาก 2041 6
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 2510 0
ความสะดวกสบายทำลายความเข้มแข็งของมนุษย์ 1671 0
เรียนรู้จากความล้มเหลวในการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 1948 7
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่(2): สัมมาทิฏฐิ 2045 2
เรียนรู้จากชุมชนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ 1783 1
การสอนแบบไม่สอนเอง 1876 8
ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป! 1882 6
แรง... 1938 5
เราจะรีบไปไหนกัน? 1888 4
เร็ว เร็ว และเร็ว คือวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ 2223 6
เจ้าเป็นไผ๒: ระบบการศึกษาของไทยในมุมมองของครูบาสุทธินันท์ 2121 4
ขุนเขากับสายลม 1731 4
เรียนรู้นั้นเป็นเช่นไร? 1594 3
การเรียนรู้..เริ่มจากความคิด 2078 1