นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 45 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนรู้กันต่อไป 1356 0
เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่? 1456 2
แอร์รถยนต์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง 1769 3
ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแตก อาการหนึ่งของการสตาร์ทรถไม่ติด 1482 0
การพัฒนาแบบบูรณาการด้วยมุมมอง PEST (Political, Economic, Social and Technological) 1088 0
Peak การใช้พลังงานของประเทศไทย 1478 0
หน่วยเจ้าปัญหา Cal และ cal 1258 0
New Normal 1263 0
ยูเนสโกและโออีซีดีมองการศึกษาไทย 1857 0
Channel Japan 1802 0
เมื่อผมกินยาน้ำผิดขนาดมาโดยตลอด 1362 3
ค่านิยมผิด ๆ ของสังคมไทยและการเรียนรู้ 1569 1
การพัฒนาการศึกษาของไทย 2021 1
น้ำแร่เพื่อสุขภาพและ OSA 2085 3
ติดตั้ง VPN 1637 1
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ 1308 1
อาจารย์ใจร้าย No.1 1711 2
ประเทศไทยมีทางออกบ้างหรือไม่? 1495 4
โลกเปลี่ยนเร็ว 1661 0
ธุรกิจสุนทรียะ: The Apple Marketing Philosophy 2011 0
สอนให้คิด 2088 1
รำพึงถึงศิษย์ 2263 1
ความต้องการของนักศึกษาในการเรียน 2070 5
ทดลองใช้ class.in.th ครั้งแรก 1882 2
ให้ความรู้แต่ไม่ให้ปัญญา 2147 2
self criticism ในการตรวจข้อสอบไล่ 1/2554 1721 3
ข้อมูลในการสอนเทอม 1/2554 1922 2
กระดานชนวนยุค IT 2670 6
ป่าไม้ สายธาร ชีวิต และแสงสว่าง 2593 1
เมื่อครูเป็นผู้เรียนรู้ 2496 2
อุดมศึกษาไทย: เป้าหมายที่นักศึกษาต้องการและความคาดหมายจากนักศึกษา..ต่างกันมาก 2100 6
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 2576 0
ความสะดวกสบายทำลายความเข้มแข็งของมนุษย์ 1726 0
เรียนรู้จากความล้มเหลวในการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 2026 7
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่(2): สัมมาทิฏฐิ 2104 2
เรียนรู้จากชุมชนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ 1841 1
การสอนแบบไม่สอนเอง 1931 8
ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป! 1933 6
แรง... 1972 5
เราจะรีบไปไหนกัน? 1950 4
เร็ว เร็ว และเร็ว คือวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ 2328 6
เจ้าเป็นไผ๒: ระบบการศึกษาของไทยในมุมมองของครูบาสุทธินันท์ 2186 4
ขุนเขากับสายลม 1772 4
เรียนรู้นั้นเป็นเช่นไร? 1676 3
การเรียนรู้..เริ่มจากความคิด 2113 1