นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 45 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนรู้กันต่อไป 944 0
เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่? 1002 2
แอร์รถยนต์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง 1169 3
ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแตก อาการหนึ่งของการสตาร์ทรถไม่ติด 1059 0
การพัฒนาแบบบูรณาการด้วยมุมมอง PEST (Political, Economic, Social and Technological) 695 0
Peak การใช้พลังงานของประเทศไทย 1038 0
หน่วยเจ้าปัญหา Cal และ cal 833 0
New Normal 796 0
ยูเนสโกและโออีซีดีมองการศึกษาไทย 1295 0
Channel Japan 1288 0
เมื่อผมกินยาน้ำผิดขนาดมาโดยตลอด 936 3
ค่านิยมผิด ๆ ของสังคมไทยและการเรียนรู้ 1069 1
การพัฒนาการศึกษาของไทย 1551 1
น้ำแร่เพื่อสุขภาพและ OSA 1549 3
ติดตั้ง VPN 1301 1
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ 962 1
อาจารย์ใจร้าย No.1 1348 2
ประเทศไทยมีทางออกบ้างหรือไม่? 1139 4
โลกเปลี่ยนเร็ว 1298 0
ธุรกิจสุนทรียะ: The Apple Marketing Philosophy 1681 0
สอนให้คิด 1737 1
รำพึงถึงศิษย์ 1887 1
ความต้องการของนักศึกษาในการเรียน 1720 5
ทดลองใช้ class.in.th ครั้งแรก 1531 2
ให้ความรู้แต่ไม่ให้ปัญญา 1804 2
self criticism ในการตรวจข้อสอบไล่ 1/2554 1384 3
ข้อมูลในการสอนเทอม 1/2554 1554 2
กระดานชนวนยุค IT 2271 6
ป่าไม้ สายธาร ชีวิต และแสงสว่าง 2075 1
เมื่อครูเป็นผู้เรียนรู้ 2083 2
อุดมศึกษาไทย: เป้าหมายที่นักศึกษาต้องการและความคาดหมายจากนักศึกษา..ต่างกันมาก 1686 6
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 2214 0
ความสะดวกสบายทำลายความเข้มแข็งของมนุษย์ 1381 0
เรียนรู้จากความล้มเหลวในการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 1647 7
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่(2): สัมมาทิฏฐิ 1707 2
เรียนรู้จากชุมชนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ 1519 1
การสอนแบบไม่สอนเอง 1599 8
ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป! 1648 6
แรง... 1731 5
เราจะรีบไปไหนกัน? 1573 4
เร็ว เร็ว และเร็ว คือวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ 2019 6
เจ้าเป็นไผ๒: ระบบการศึกษาของไทยในมุมมองของครูบาสุทธินันท์ 1849 4
ขุนเขากับสายลม 1535 4
เรียนรู้นั้นเป็นเช่นไร? 1455 3
การเรียนรู้..เริ่มจากความคิด 1866 1