นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

สารบัญหน้า 1 : 45 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เรียนรู้กันต่อไป 883 0
เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่? 931 2
แอร์รถยนต์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง 1077 3
ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแตก อาการหนึ่งของการสตาร์ทรถไม่ติด 979 0
การพัฒนาแบบบูรณาการด้วยมุมมอง PEST (Political, Economic, Social and Technological) 635 0
Peak การใช้พลังงานของประเทศไทย 971 0
หน่วยเจ้าปัญหา Cal และ cal 772 0
New Normal 755 0
ยูเนสโกและโออีซีดีมองการศึกษาไทย 1233 0
Channel Japan 1205 0
เมื่อผมกินยาน้ำผิดขนาดมาโดยตลอด 876 3
ค่านิยมผิด ๆ ของสังคมไทยและการเรียนรู้ 1021 1
การพัฒนาการศึกษาของไทย 1507 1
น้ำแร่เพื่อสุขภาพและ OSA 1495 3
ติดตั้ง VPN 1253 1
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ 924 1
อาจารย์ใจร้าย No.1 1299 2
ประเทศไทยมีทางออกบ้างหรือไม่? 1099 4
โลกเปลี่ยนเร็ว 1256 0
ธุรกิจสุนทรียะ: The Apple Marketing Philosophy 1642 0
สอนให้คิด 1694 1
รำพึงถึงศิษย์ 1839 1
ความต้องการของนักศึกษาในการเรียน 1680 5
ทดลองใช้ class.in.th ครั้งแรก 1492 2
ให้ความรู้แต่ไม่ให้ปัญญา 1759 2
self criticism ในการตรวจข้อสอบไล่ 1/2554 1341 3
ข้อมูลในการสอนเทอม 1/2554 1496 2
กระดานชนวนยุค IT 2205 6
ป่าไม้ สายธาร ชีวิต และแสงสว่าง 2018 1
เมื่อครูเป็นผู้เรียนรู้ 2011 2
อุดมศึกษาไทย: เป้าหมายที่นักศึกษาต้องการและความคาดหมายจากนักศึกษา..ต่างกันมาก 1639 6
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 2182 0
ความสะดวกสบายทำลายความเข้มแข็งของมนุษย์ 1347 0
เรียนรู้จากความล้มเหลวในการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 1607 7
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่(2): สัมมาทิฏฐิ 1657 2
เรียนรู้จากชุมชนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ 1487 1
การสอนแบบไม่สอนเอง 1565 8
ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป! 1595 6
แรง... 1677 5
เราจะรีบไปไหนกัน? 1531 4
เร็ว เร็ว และเร็ว คือวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ 1979 6
เจ้าเป็นไผ๒: ระบบการศึกษาของไทยในมุมมองของครูบาสุทธินันท์ 1806 4
ขุนเขากับสายลม 1502 4
เรียนรู้นั้นเป็นเช่นไร? 1417 3
การเรียนรู้..เริ่มจากความคิด 1824 1