นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

Table of Contentspage 1 : 45 post

Post Title Page Visits comment
เรียนรู้กันต่อไป 940 0
เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่? 1001 2
แอร์รถยนต์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง 1169 3
ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแตก อาการหนึ่งของการสตาร์ทรถไม่ติด 1057 0
การพัฒนาแบบบูรณาการด้วยมุมมอง PEST (Political, Economic, Social and Technological) 694 0
Peak การใช้พลังงานของประเทศไทย 1038 0
หน่วยเจ้าปัญหา Cal และ cal 832 0
New Normal 794 0
ยูเนสโกและโออีซีดีมองการศึกษาไทย 1289 0
Channel Japan 1286 0
เมื่อผมกินยาน้ำผิดขนาดมาโดยตลอด 934 3
ค่านิยมผิด ๆ ของสังคมไทยและการเรียนรู้ 1069 1
การพัฒนาการศึกษาของไทย 1549 1
น้ำแร่เพื่อสุขภาพและ OSA 1547 3
ติดตั้ง VPN 1301 1
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ 961 1
อาจารย์ใจร้าย No.1 1347 2
ประเทศไทยมีทางออกบ้างหรือไม่? 1138 4
โลกเปลี่ยนเร็ว 1298 0
ธุรกิจสุนทรียะ: The Apple Marketing Philosophy 1679 0
สอนให้คิด 1735 1
รำพึงถึงศิษย์ 1885 1
ความต้องการของนักศึกษาในการเรียน 1719 5
ทดลองใช้ class.in.th ครั้งแรก 1531 2
ให้ความรู้แต่ไม่ให้ปัญญา 1803 2
self criticism ในการตรวจข้อสอบไล่ 1/2554 1384 3
ข้อมูลในการสอนเทอม 1/2554 1554 2
กระดานชนวนยุค IT 2270 6
ป่าไม้ สายธาร ชีวิต และแสงสว่าง 2074 1
เมื่อครูเป็นผู้เรียนรู้ 2082 2
อุดมศึกษาไทย: เป้าหมายที่นักศึกษาต้องการและความคาดหมายจากนักศึกษา..ต่างกันมาก 1685 6
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 2213 0
ความสะดวกสบายทำลายความเข้มแข็งของมนุษย์ 1381 0
เรียนรู้จากความล้มเหลวในการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 1647 7
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่(2): สัมมาทิฏฐิ 1706 2
เรียนรู้จากชุมชนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ 1518 1
การสอนแบบไม่สอนเอง 1599 8
ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป! 1648 6
แรง... 1730 5
เราจะรีบไปไหนกัน? 1572 4
เร็ว เร็ว และเร็ว คือวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ 2018 6
เจ้าเป็นไผ๒: ระบบการศึกษาของไทยในมุมมองของครูบาสุทธินันท์ 1849 4
ขุนเขากับสายลม 1534 4
เรียนรู้นั้นเป็นเช่นไร? 1455 3
การเรียนรู้..เริ่มจากความคิด 1865 1