นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

คนธรรมดา
Ico64
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 5 · ผู้ติดตาม: 22

Table of Contentspage 1 : 45 post

Post Title Page Visits comment
เรียนรู้กันต่อไป 864 0
เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาหรือไม่? 910 2
แอร์รถยนต์เย็นบ้างไม่เย็นบ้าง 1055 3
ท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงแตก อาการหนึ่งของการสตาร์ทรถไม่ติด 957 0
การพัฒนาแบบบูรณาการด้วยมุมมอง PEST (Political, Economic, Social and Technological) 624 0
Peak การใช้พลังงานของประเทศไทย 951 0
หน่วยเจ้าปัญหา Cal และ cal 763 0
New Normal 742 0
ยูเนสโกและโออีซีดีมองการศึกษาไทย 1212 0
Channel Japan 1187 0
เมื่อผมกินยาน้ำผิดขนาดมาโดยตลอด 865 3
ค่านิยมผิด ๆ ของสังคมไทยและการเรียนรู้ 1008 1
การพัฒนาการศึกษาของไทย 1498 1
น้ำแร่เพื่อสุขภาพและ OSA 1476 3
ติดตั้ง VPN 1242 1
ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์ 913 1
อาจารย์ใจร้าย No.1 1289 2
ประเทศไทยมีทางออกบ้างหรือไม่? 1085 4
โลกเปลี่ยนเร็ว 1238 0
ธุรกิจสุนทรียะ: The Apple Marketing Philosophy 1630 0
สอนให้คิด 1683 1
รำพึงถึงศิษย์ 1829 1
ความต้องการของนักศึกษาในการเรียน 1667 5
ทดลองใช้ class.in.th ครั้งแรก 1486 2
ให้ความรู้แต่ไม่ให้ปัญญา 1748 2
self criticism ในการตรวจข้อสอบไล่ 1/2554 1333 3
ข้อมูลในการสอนเทอม 1/2554 1482 2
กระดานชนวนยุค IT 2189 6
ป่าไม้ สายธาร ชีวิต และแสงสว่าง 2002 1
เมื่อครูเป็นผู้เรียนรู้ 1994 2
อุดมศึกษาไทย: เป้าหมายที่นักศึกษาต้องการและความคาดหมายจากนักศึกษา..ต่างกันมาก 1628 6
รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี 2173 0
ความสะดวกสบายทำลายความเข้มแข็งของมนุษย์ 1339 0
เรียนรู้จากความล้มเหลวในการสอนแบบเรียนรู้ด้วยตนเอง 1600 7
คือเมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่(2): สัมมาทิฏฐิ 1654 2
เรียนรู้จากชุมชนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ 1482 1
การสอนแบบไม่สอนเอง 1558 8
ระบบการศึกษาที่เปลี่ยนไป! 1583 6
แรง... 1668 5
เราจะรีบไปไหนกัน? 1521 4
เร็ว เร็ว และเร็ว คือวัฒนธรรมคนรุ่นใหม่ 1968 6
เจ้าเป็นไผ๒: ระบบการศึกษาของไทยในมุมมองของครูบาสุทธินันท์ 1795 4
ขุนเขากับสายลม 1492 4
เรียนรู้นั้นเป็นเช่นไร? 1410 3
การเรียนรู้..เริ่มจากความคิด 1815 1