นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2152
ความเห็น: 0

ผลการประเมินคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ตัวเราเป็นอย่างไร ต้องไม่ใช่เราเป็นคนบอก

เรียนประชาคมวิศวฯ ทุกท่าน

ตามที่กระผมได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาเป็นระยะเวลา 2 ปี  ซึ่งถึงกำหนดที่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ในหน้าที่ดังกล่าวนั้น มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554  และคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีจากรายงานที่คณบดีจัดส่งให้กับคณะกรรมการพร้อมกับเอกสารประกอบต่างๆ ประกอบด้วย ผลการประเมินภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด (KPI)  แผนกลยุทธ์ และแผนพัฒนาคณะที่คณบดีได้เสนอต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดี เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้ดำเนินการศึกษาเอกสารและจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าภาควิชา  และตัวแทนของ สนล. พร้อมทั้งได้ทำการสัมภาษณ์คณบดีและให้ข้อเสนอแนะแก่คณบดีด้วยวาจาแล้วเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 54  ที่ผ่านมานั้น  บัดนี้ท่านอธิการบดีในฐานะประธานคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้แจ้งผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างเป็นทางการ มาให้กระผมรับทราบแล้วเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา  กระผมขอนำเรียนผลการประเมินดังกล่าวให้กับประชาคมได้รับทราบตามเอกสารที่แนบมา http://share.psu.ac.th/system/assets/media/files/000/032/585/original_Eng-Dean.pdf?1325213003 

ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูล และเพื่อการมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ทีมบริหารคณะวิศวฯ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารคณะฯในครึ่งทอมหลัง ( 1 ตุลาคม 54 -30 กันยายน 56) ของทีมบริหารชุดนี้ต่อไป

ทั้งนี้ ประชาคมวิศวฯ สามารถส่งข้อเสนอแนะต่างๆ มายังกระผมได้โดยตรงที่ charun.b@psu.ac.th  โดยกระผมจะนำข้อเสนอแนะของประชาคมวิศวฯ มาพิจารณาสำหรับการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของเรา ต่อไปครับ

ขอบคุณครับ

อ.จรัญ

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 30 December 2011 09:40 Modified: 30 December 2011 10:55 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา and Ico24 หยกมณี.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.206.177.17
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ