นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2152
ความเห็น: 1

ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย และหลักเกณฑ์การสนับสนุนการวิจัยประเภทต่างๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนอุดหนุนวิจัย รางวัลตีพิมพ์
เรียน  บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน 

สืบเนื่องจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ   เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา  สามารถผลิตผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  การจดสิทธิบัตร  การนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์   เชิงสาธารณะ  เชิงนโยบาย   นั้น

 ในการนี้ คณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29  มกราคม  2553   มีมติเห็นชอบ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย และหลักเกณฑ์ประเภทต่างๆ    โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1.  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ : หลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ 
(ฉบับปรับปรุง)
ลิกรายละเอียด
2.  ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทแบบมุ่งเป้า  คลิกรายละเอียด 
3.  ประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทความร่วมมือกับต่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง)   คลิกรายละเอียด
4.  เกณฑ์และอัตราการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่ายของผู้ช่วยวิจัย/นักวิจัยในทีมวิจัย 
และโครงการวิจัย
จากเงินกองทุนวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฉบับปรับปรุง)
คลิกรายละเอียด

***สามารถดูข้อมูลวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์เพิ่มเติม ได้ที่นี่ ***


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์
เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยวิจัยคณะวิศวฯ
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม  โทร.
749950  หรือ 749951
กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัย และบริการวิชาการ
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 กุมภาพันธ์ 2553 10:28 แก้ไข: 09 กุมภาพันธ์ 2553 14:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
jira.k [IP: 192.168.100.112]
09 กุมภาพันธ์ 2553 13:42
#53958

ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์มากค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.160.19.155
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ