นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

อ่าน: 1703
ความเห็น: 0

ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 4 ประเภท ของ วช.

เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

เรียน   บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

ด้วย วช. ได้เรียนเชิญผู้สนใจเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 4 ประเภท ดังนี้

1.  รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555
     ด้วย วช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและเชิดชูเกียรตินักวิจัยไทย ซึ่งได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและวงวิชาการเป็นส่วนรวม และ วช. จึงได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติในแต่ละสาขาวิชาการเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกนักวิจัยที่มีจริยธรรม และมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นที่ยอมรับและยกย่องในวงวิชาการมีผลงานวิจัยสร้างคุณประโยชน์ต่อวงวิชาการและประชาชน สมควรเป็นแบบอย่างแก่นักวิจัยอื่น ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 (คณะวิศวฯ กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อคณะฯ จะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป)

      สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครตามที่ วช. กำหนดได้ที่
      http://www.nrct.go.th/downloads/rm/nrct-award2555/national-outstanding-researcher-award-2555.pdf


2.   รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2555
     ด้วย วช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมการวิจัยทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ  และ วช. จึงได้จัดให้มีรางวัลสำหรับผลงานวิจัยในแต่ละสาขาวิชาการเป็นประจำทุกปี วช. ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประสงค์ที่จะเสนอรางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2555 ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2555 (คณะวิศวฯ กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อคณะฯ จะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป)

     สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครตามที่ วช. กำหนดได้ที่
     http://www.nrct.go.th/downloads/rm/nrct-award2555/award-for-researcher-2555.pdf


3.   รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555
      ด้วย วช. สนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกที่มีลักษณะของการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ และ วช. จึงได้จัดให้มีรางวัลสำหรับวิทยานิพนธ์ (ระดับปริญญาเอก) ในแต่ละสาขาวิชาการเป็นประจำทุกปีได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์  2555 (คณะวิศวฯ กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อคณะฯ จะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป)

     สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครตามที่ วช. กำหนดได้ที่
     http://www.nrct.go.th/downloads/rm/nrct-award2555/thesis-award-2555.pdf


4.  รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556
     ด้วย วช. ส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเสริมสมรรถนะของประเทศในด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้น และ วช. จึงได้จัดให้มีรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเป็นประจำทุกปี ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  30 เมษายน 2555 (คณะวิศวฯ กำหนดส่งเอกสาร ภายในวันที่ 23 เมษายน 2555 เพื่อคณะฯ จะได้พิจารณาดำเนินการต่อไป)

     สามารถดาวน์โหลดเอกสารสมัครตามที่ วช. กำหนดได้ที่
     http://www.nrct.go.th/downloads/rm/nrct-award2555/award-for-inventors-2556.pdf


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยฯ
โทรภายใน 749950-51
Website: http://www.research.eng.psu.ac.th/

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2555 16:44 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2555 16:48 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.170.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ