นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1835
ความเห็น: 0

ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน

การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชน

เรียน บุุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกท่าน

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กำหนดจัดการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองของชุมชนขึ้น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 ในระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้นักวิจัย นิสิต นักศึกษาได้ประดิษฐ์คิดค้น หรือสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาในการส่งผลงาน -ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 1 เมษายน  2555  ผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ด้าน 1. นวัตกรรมด้านพัฒนาชุมชน คือ สิ่งที่สร้างขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ระบบกระบวนการหรือวิธีการผลิต  ซึ่งถูกคิดค้นขึ้นสำหรับอำนวยความสะดวกเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 2. ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ ผลงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ ผลิตผล สินค้า สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชุมชน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ
หรือการบริการที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพดีขึ้นหรือมากขึ้นกว่าเดิม

การให้รางวัล
1.  นวัตกรรมด้านพัฒนาชุมชน 
-รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
-รางวัลระดับดี จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
-รางวัลระดับชมเชย จำนวน 2 รางวัล มอบเป็นประกาศเกียรติคุณ

2. นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน
-รางวัลระดับดีเด่น จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 30,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
-รางวัลระดับดี จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
-รางวัลระดับชมเชย จำนวน  2 รางวัล มอบเป็นประกาศเกียรติคุณ
ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด และสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมผ่าน เว็บไซต์ได้ที่

http://rms.rdi.tsu.ac.th/rdiweb/conference2012/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ หน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยฯ โทรภายใน 749950-51 Website : http://www.research.eng.psu.ac.th/

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 22 กุมภาพันธ์ 2555 15:38 แก้ไข: 22 กุมภาพันธ์ 2555 15:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.250.80
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ