นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1962
ความเห็น: 2

พิธีส่งมอบงานตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 และการประชุมคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีฯ สมัยที่ 35 ครั้งที่ 1

ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 และการประชุมคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีฯ สมัยที่ 35 ครั้งที่ 1

เรียน บุคลากร นักวิจัย นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

ด้วย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับความไว้วางใจจากคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั่วประเทศกว่า 60 สถาบันของประเทศไทย ให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 และมีกำหนดจัดงานพิธีส่งมอบงานตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 และการประชุมคณะกรรมการจัดการสภาคณบดีฯ สมัยที่ 35 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ในสมัยท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์) มีนโยบายที่จะยกระดับบทบาทของสภาคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอนและ พัฒนานักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยมีแนวคิดร่วมทำงานกับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับอาเซียน

โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการ สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 โดยมีรายนามคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถาบันต่างๆ ดังนี้

ที่ปรึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมชัย หิรัญวโรดม 
    คณบดีคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. รองศาสตราจารย์ ดร. วิบูลย์ ชื่นแขก
    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประธานสภา
3. รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองประธานสภา
4. รองศาสตราจารย์ ดร. เวคิน ปิยรัตน์
    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลทิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรานนท์ คงสง
    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
7. ดร. อาณัติ ดีพัฒนา
    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
8. รองศาสตราจารย์ นภัทร วัจนเทพินทร์
    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เลขานุการ
9. รองศาสตราจารย์ ดร. มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยเลขานุการ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนิยา เกาศล
     รองคณบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการจัดการสภาคณบดีฯ สมัยที่ 35

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 มิถุนายน 2555 10:05 แก้ไข: 10 มิถุนายน 2555 11:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้, Ico24 มิกกี้, และ Ico24 เมตตา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีด้วยครับ

ใส่ "tag" ยาวมาก จะค้นหาไม่เจอนะคะ

แนะนำให้ใส่... "สภาวิศวะ 35" "จรัญ บุญกาญจน์"

"วิศวกรรมศาสตร์ ม.อ."

สั้นๆ ที่ค้นหาง่ายค่ะ

เมตตา

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ