นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1792
ความเห็น: 0

ขอเชิญเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

ด้วยสมาคมส่งเสริมการวิจัย (สสว.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้มีสมรรถนะสูงขึ้นในด้านการวิจัย โดยสมาคมจะจัดให้มีการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ณ โรงแรมกานต์มณีพาเลช ถ.ประดิพัทธ์ สะพานควาย กทม. ดังนี้

1. หลักสูตร “วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์“ ฝึกอบรมวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2555

2. หลักสูตร “เทคนิคการสร้างแบบสอบถามขั้นสูงสำหรับงานวิจัย“ ฝึกอบรมวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2555

3. หลักสูตร “เทคนิคการวิจัยประเมินโครงการ“ ฝึกอบรมวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2555
4. หลักสูตร “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจาก วช.“ ฝึกอบรมวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555

5. หลักสูตร “เทคนิคการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (Mixed Method) “ ฝึกอบรมวันที่ 9-10 สิงหาคม 2555

6. หลักสูตร “การวิจัยเชิงคุณภาพ“ ฝึกอบรมวันที่ 29-31 สิงหาคม 2555

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์ที่แนบด้านล่าง หรือได้ที่ Website ของสมาคม เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rpa.or.th หรือติดต่อสมาคมส่งเสริมการวิจัย โทร 02-5798688 โทรสาร 02-5798688 ในเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์ 
หน่วยวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยฯ
โทรภายใน 749950-51
Website : http://www.research.eng.psu.ac.th/

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 มิถุนายน 2555 10:23 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2555 10:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ