นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2515
ความเห็น: 0

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องขำ ๆ”

นวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องขำ ๆ

เรียน บุคลากร นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

 ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คลินิกนวัตกรรมคณะวิศวฯ) และ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนวัตกรรม ซึ่งรวมถึงการจัดการ การบูรณาการปัจจัยสำคัญต่างๆ และการผลักดันให้องค์กรมีความเป็นนวัตกรรม ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร กลยุทธ์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และกระบวนการทางนวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมศักยภาพให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร ในทุกระดับ และทุกเครือข่าย ให้มีความเข้าใจและจุดมุ่งหมายที่ตรงกันในการสร้างระบบและกลไกการแสวงหางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรม การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การเผยแพร่และการนำผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมที่มีศักยภาพไปสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น

จึงได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องขำ ๆ” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยหรือนวัตกรรมของคณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับความรู้ แนวคิดค้น วิธีการ รูปแบบ เครื่องมือ หรือสิ่งอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรที่สร้างสรรค์และนำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ในการนี้ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และกิจการพิเศษ (ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง) และที่ปรึกษาคลินิกนวัตกรรมคณะวิศวฯ (คุณกิติวรรณ เดชวายุกุล) ขอเรียนเชิญบุคลากร นักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายเศษ เรื่อง ““นวัตกรรมไม่ใช่แค่เรื่องขำ ๆ” ในวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00–16.30 น. ณ ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หากสนใจโปรดแจ้งชื่อได้ที่หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวฯ โทรภายใน 749950-51 หรือ E-mail : seangjan@eng.psu.ac.th ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ อาหารและเครื่องดื่ม

โหลดเอกสารแนบทั้งหมดที่นี่ (Download Files)
http://phoenix.eng.psu.ac.th/mailgroup/loadfile.php?jobcode=cd182d8be56fd2289ba4f4bbeaf3efe4

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวฯ
โทรภายใน 749950-51
Website : http://www.research.eng.psu.ac.th/

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 กรกฎาคม 2555 10:33 แก้ไข: 18 กรกฎาคม 2555 10:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 Teeradet, และ Ico24 คนธรรมดา.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ