นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2176
ความเห็น: 0

ผลการดำเนินการ และการให้บริการคลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติ และคลินิกนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์

คลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติ และ คลินิกนวัตกรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

เรียน บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน

สืบเนื่องจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้จัดตั้ง “คลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติ” เพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารของคณะฯ ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น และพัฒนาบุคลากร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ให้ได้รับคำปรึกษาด้านภาษาสำหรับการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ( อ.วิวัฒน์ สุทธิวิภากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำคลินิกฯ ) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 โดยบทความที่ผ่านการให้คำปรึกษาด้านภาษาโดย Publication Clinic แยกตามสาขา จำนวนทั้งสิ้น 59 บทความ

ภาควิชาที่ได้รับการให้บริการจากคลินิก
-ภ.เคมี           = 21 บทความ
-ภ.เครื่องกล    =12 บทความ
-ภ.โยธา         = 10 บทความ
-ภ.เหมืองแร่ฯ  = 8 บทความ
-ภ.ไฟฟ้า        = 4 บทความ
-ภ.อุตสาหการ = 3 บทความ
-ภ.คอมพิวเตอร์ = 1 บทความ

และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดตั้ง ”คลินิกนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.” เพื่อสร้างระบบและกลไกการแสวงหางานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ การจัดทำฐานข้อมูลผลงานวิจัย นวัตกรรม เพื่อผลักดันให้เกิดการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์มากขึ้น และยังเป็นการกำหนดแนวทางการสนับสนุน และสร้างช่องทางที่สะดวกให้เจ้าของผลงานดำเนินการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา (อ.กิติวรรณ เดชวายุกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำคลินิก) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 มีจำนวน 7 เรื่อง (ได้ยื่นจดแล้ว) ในส่วนที่ให้คำปรึกษาซึ่งอยู่ระหว่างเขียนร่างคำขอ จำนวน 19 เรื่อง

**ข้อมูลการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาในภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาพรวมมีทั้งสิ้น 56 เรื่อง ประกอบด้วย

1. ได้รับขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 19 เรื่อง
    (สิทธิบัตร =5 , อนุสิทธิบัตร = 14) และ

2. อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 37 เรื่อง 
   (สิทธิบัตร =30 , อนุสิทธิบัตร = 7)


การเปิดให้บริการของคลินิกการเขียนบทความวารสารนานาชาติและคลิกนิกนวัตกรรมของคณะวิศวฯ ดังนี้


1. คลินิกการเขียนบทความวารสารนานาชาติคณะวิศวฯ
-เปิดบริการทุกวันพุธ และวันศุกร์ครึ่งวันบ่าย
**ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 จะเปลี่ยนวันให้บริการเป็นทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีครึ่งวันบ่าย แทน**

2. คลิกนิกนวัตกรรมของคณะวิศวฯ
-เปิดบริการทุกวันพฤหัสบดีครึ่งวันบ่าย
**ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555 จะเปลี่ยนวันให้บริการเป็นทุกพุธครึ่งวันบ่าย แทน**

ติดต่อสอบถามผู้ทรงคุณวุฒิประจำคลินิกโดยตรง ได้ที่
- คลินิกเขียนบทความวารสารนานาชาติ อ.วิวัฒน์ สุทธิวิภากร
Email : wiwat525@gmail.com, wiwat.s@psu.ac.th
เบอร์ โทร 081-6981672

-คลินิกนวัตกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.กิติวรรณ เดชวายุกุล
Email : kitiwan.d@psu.ac.th
เบอร์โทร. 081-5369661

หรือสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวฯ
โทรภายใน 749950-51

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวฯ
โทรภายใน 749950-51
http://www.research.eng.psu.ac.th/

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 กรกฎาคม 2555 13:47 แก้ไข: 20 กรกฎาคม 2555 14:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La และ Ico24 เอสเค.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.235.183
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ