นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1450
ความเห็น: 0

ประกาศการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2552
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ได้ประกาศการเสนอผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี
2552   
โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร
·  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2551  
การให้รางวัล
มอบเงินรางวัล และประกาศนียบัตรเกียรติคุณแก่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นและ
ผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นทุกคน โดยมีรางวัลดังนี้
1. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 
    -รางวัลดีเยี่ยม 1 รางวัลๆ ละ  500,000.-บาท
  -รางวัลชมเชย  2 รางวัลๆ ละ   50,000.-บาท
2.  ด้านเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
-รางวัลดีเยี่ยม 1 รางวัลๆ ละ  500,000.-บาท
    -รางวัลชมเชย  2 รางวัลๆ ละ   50,000.-บาท
3.  ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
-รางวัลดีเยี่ยม 1 รางวัลๆ ละ  500,000.-บาท
-รางวัลชมเชย  2 รางวัลๆ ละ   50,000.-บาท
4.  ด้านพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
-รางวัลดีเยี่ยม 1 รางวัลๆ ละ  500,000.-บาท
-รางวัลชมเชย  2 รางวัลๆ ละ   50,000.-บาท
การจัดทำเอกสารรายละเอียด
จัดทำเอกสารตามแบบที่ วช. กำหนด  จำนวน 16 ชุด  
(ตัวจริง 1 ชุด และสำเนา 15 ชุด)
 สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
www.nrct.net 
หากสนใจโปรดจัดส่งเอกสารไปยังกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการฯ
(วิจัย
) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2551
ดังนี้
1.  ใบนำส่งเอกสารและสิ่งของในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอ
รับรางวัล ตามแบบ วช.
1
2.  ใบเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัล ตามแบบ วช. 2
3. รูปภาพผลงานประดิษฐ์คิดค้น (ภาพสี)
4. สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือสำเนาหลักฐาน
การยื่นขอรับสิทธิบัตร
(ถ้ามี)
5. หนังสือหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลงานประดิษฐ์คิดค้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดมาด้วยแล้ว
แสงจันทร์  ปิ่นกาญจรัตน์
หน่วยวิจัยคณะฯ โทร.7081
 
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 มกราคม 2551 12:01 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 14:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.160.19.155
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ