นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2403
ความเห็น: 2

การจัดส่ง Poster เข้าร่วมประชุมวิชาการ PEC-6 ของสถานวิจัย หน่วยวิจัย ทีมวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ส่งบทคัดย่อ (สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2551
เรียน ผู้อำนวยการสถานวิจัย 
หัวหน้าหน่วยวิจัย  ประธานทีมวิจัย
ประธานหลักสูตร และอาจารย์
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี  2551 (PSU Engineering Conference  2008) ระหว่างวันที่  8 - 9  พฤษภาคม  2551  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ของคณาจารย์ นักศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้การประชุมมีความหลากหลายทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเชิญชวนให้สถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย จัดทำโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์ สถานวิจัย หน่วยวิจัย และทีมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ไม่ต้องส่งบทคัดย่อให้คณะฯ)
และเชิญชวนให้ อาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทคัดย่อโปสเตอร์ (.doc) เพื่อแสดงผลงานโปสเตอร์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  โดยจะมุ่งเน้นที่นักศึกษาระดับบัณทิตศึกษาที่มีหัวข้อวิจัย และ/หรือได้ดำเนินการวิจัยไปบางส่วนแล้ว แต่ยังมีผลวิจัยไม่เพียงพอที่จะเขียนบทความ สามารถนำเสนอแนวคิด วิธีการ และ/หรือผลวิจัยที่มีอยู่ได้ในรูปแบบของโปสเตอร์โดยไม่ต้องส่งบทความฉบับเต็ม จึงขอให้ส่งรายชื่อบทคัดย่อโปสเตอร์พร้อมแนบไฟล์บทคัดย่อมาด้วย  ดังเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว ไปยังกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการฯ (วิจัย) ภายในวันที่ 25  มีนาคม  2551
หมายเหตุ : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว แต่ยังไม่ได้เสนอผลงานทางวิชาการที่ใด ให้เข้าร่วมเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
การจัดทำโปสเตอร์ให้ดำเนินการจัดทำเองตามรายละเอียดดังนี้
1.   ขนาดโปสเตอร์  A1 (59.4 x 84.1 CM)  มีพื้นที่ติดบอร์ด 1.20 x 1.20 M
2.   ขนาดตัวอักษรไม่ควรเล็กกว่า 36 points (ฟอนต์ภาษาไทย)
3.   ไม่ต้องส่งโปสเตอร์ให้คณะฯ  แต่ให้นำโปสเตอร์มาติดตั้งก่อนการประชุมล่วงหน้า 1 วัน
4.  การปริ้นโปสเตอร์ สามารถนำไฟล์โปสเตอร์ที่ได้จัดทำแล้ว มาปริ้นได้ที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์คณะฯ (คุณกฤษณะ โทร. 7099) ภายในช่วงวันที่ 26 มีนาคม  2551 25 เมษายน  2551
***Template Poster สามารถพิจารณารูปแบบโปสเตอร์ได้ตามความเหมาะสมและสวยงาม***
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง
แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์  
เลขานุการฝ่ายพิจารณาบทความ PEC-6
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 มีนาคม 2551 18:06 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 14:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อิอิ...เวทีนี้ หนูณิชเคยได้รางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยมด้วย ฮ่า ๆ

Ico48
จรัญ [IP: 220.196.18.50]
15 มีนาคม 2551 23:15
#24812

การให้นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาส่ง Poster เพื่อนำเสนอใน PEC-6 นั้นเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมการประชุมวิชาการ สร้างบรรยากาศวิชาการให้กับนักศึกษา และฝึกให้นักศึกษาจัดทำบทความสั้นๆในรูปแบบของ Poster และ ฝึกการนำเสนอแบบ Poster 

 นักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงร่างแล้วมีเนื้อหาสาระเพียงพอที่จะบอกกับผู้อื่นว่า ตัวเองทำงานวิจัยเรื่องอะไร มีวัตถุประสงค์ และวิธีการที่จะดำเนินการอย่างไร และสุดท้ายคาดว่าจะได้อะไรจากงานวิจัยนี้ ซึ่งจะสามารถนำมาสื่อสารให้คนอื่นได้รับทราบโดยการนำเสนอแบบ Poster ได้ครับ จึงต้องขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสำคัญและกำชับให้นักศึกษาที่ผ่านการสอบโครงร่างแล้วนำเสนอ Poster  ในการประชุม PEC-6 ด้วยครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.34
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ