นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 1 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1659
ความเห็น: 1

การขอรับเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

พิจารณาโดยคณะกรรมการวิจัยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ "ทุกเดือน"

เรียน คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้จัดสรรเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ   โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์มีผลงานทางวิชาการในวารสารระดับนานาชาติและวารสารระดับประเทศมากขึ้น  ดังรายละเอียดที่แนบ 

ผลงานทางวิชาการที่จะเสนอขอรับรางวัล มีลักษณะดังนี้

1.  ไม่เป็นการขอซ้ำหรือแปลเป็นภาษาอื่น (บทความชื่อเรื่องเดียวกันขอรับรางวัลได้เพียงครั้งเดียว)

2.  ตีพิมพ์มาแล้วไม่เกิน 12 เดือน ให้นับถึงวันที่ผู้ขอเสนอผลงานทางวิชาการยื่นขอรับรางวัล

3.   หลังจากได้รับผลการพิจารณาแล้ว ต้องกรอกข้อมูล HRMISองมหาวิทยาลัย ภายใน 2 เดือน

การขอรับเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ จะต้องดำเนินการ ดังนี้

1.  เจ้าหน้าที่ภาควิชาที่รับผิดชอบหรือเจ้าของบทความ จะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อม Upload full paper โดยผ่านทางระบบฐานข้อมูลมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยเท่านั้น

2.  การระบุสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ จะต้องสอดคล้องกับสัดส่วนการขอตำแหน่งทางวิชาการ

3.  จะต้องดำเนินการ ข้อ 1- 2 ให้แล้วเสร็จก่อนมีการประชุม 3 - 4 วัน ที่จะถึงวันประชุมกรรมการวิจัยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำเดือน  เช่น ประชุมกรรมการวิจัยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4/2551 ในวันที่ 29 เมษายน  2551  จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 เมษายน  2551

การพิจารณารางวัลผลงานทางวิชาการ  

1.  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิจัยฯ สรุปรายละเอียดการขอรับรางวัลผลงานทางวิชาการที่ผ่านทางระบบฐานข้อมูลมาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัย นำเสนอเข้าที่ประชุมกรรมการวิจัยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ประจำเดือน เพื่อพิจารณาอนุมัติ

2.  หากเห็นชอบตามที่นำเสนอ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิจัยฯ ทำหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินรางวัลผลงานทางวิชการตามสัดส่วนผลงานทางวิชาการไปยังการเงินคณะวิศวกรรมศาสตร์ และแจ้งผลการพิจารณาการขอรับเงินรางวัลผลงานทางวิชาการให้เจ้าของบทความทราบทางระบบ E-doc ภายใน 1 - 2 วัน หลังจากประชุมกรรมการวิจัยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์

เลขานุการคณะกรรมการวิจัยประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 เมษายน 2551 15:30 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 13:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สวัสดีค่ะ น้องตุ๊

ช่างบังเอิญ วันนี้เข้ามาดู share หลังจากไม่ได้แวะซะนาน...

มาเจอเรื่องรางวัลผลงานฯ ของวิศวะ ตรงข้อ 3 ของหัวข้อ "ผลงานทางวิชาการที่จะเสนอขอรับรางวัล มีลักษณะดังนี้"

3. หลังจากได้รับผลการพิจารณาแล้ว ต้องกรอกข้อมูล MIS DSS ของมหาวิทยาลัย ภายใน 2 เดือน

พี่ไม่มั่นใจนะคะว่า วัตถุประสงค์ต่างกันหรือเปล่า เพราะถ้าเป็นฐานฯ ผลงานทางวิชาการที่ศูนย์คอมฯ ทำนั้น ตอนนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่สำนักวิจัยฯ (RDO) ให้รางวัลอยู่ ต้องกรอกในฐาน https://hrmis.psu.ac.th  เพราะใน MIS/DSS หรือ https://dss.psu.ac.th ในส่วนระบบผลงานฯ ยกเลิกแล้วค่ะ   แต่พี่จะลองถามศูนย์คอมฯ ม.อ. ดู

แล้วจะส่งข่าวให้ทราบนะคะ

พี่ศิ
ศศิธร 
สำนักวิจัยฯ (RDO)/โทร.6959


 

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.10.34
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ