นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
Ico64
นางสาว แสงจันทร์ ปิ่นกาญจนรัตน์
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หน่วยบริหารงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 1

อ่าน: 2420
ความเห็น: 0

ทุนวิจัย พัฒนาออกแบบและวิศวกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2551

หากสนใจโปรดจัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร (Full-proposal) จำนวน 6 ชุด และ CD ข้อมูลวิจัย 1 แผ่น ไปยังหน่วยวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (แสงจันทร์) ภายในวันที่ 22 พ.ย. 50
เรียน คณาจารย์ และนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ทุกท่าน
ด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ( สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม ด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2551
โดยสนับสนุนการทำวิจัยพื้นฐาน (basic science) การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ตลอดจนปรับปรุงผลิตภัณฑ์กระบวนการที่มีอยู่แล้ว โดยโครงการฯ ที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนฯ จะต้องสอดคล้องกับโปรแกรมเทคโนโลยีพื้นฐาน ทางนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology Platform) ของ สวทช. อาทิเช่น
1.กลุ่ม Nano-coating
2.กลุ่ม Nano-encapsulation
3.กลุ่ม Functional Nanostructure
4.Molecular Modeling and Simulation
5.Nanomaterials Safety / Toxicity
สามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน
1. นายพงศ์สิทธิ์ รัตนกรวิทย์  E-mail : phongsit@nanotec.or.th
2. นางสาวปวีณา รัตนมาศ     E-mail : paweena@nanotec.or.th
3. นางสาวพัชรี ศรีเมืองซอง E-mail : patcharee@nanotec.or.th 
โทร. 0 2564 7100 ต่อ 6616 / 6618 / 6624 โทรสาร 0 2564 6985 

สามารถ Download เอกสารได้ที่  http://www.nanotec.or.th/nanotec_th/
หากสนใจโปรดจัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร (Full-proposal) จำนวน 6 ชุด และ CD ข้อมูลวิจัย 1 แผ่น ไปยังหน่วยวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คุณแสงจันทรื) ภายในวันที่ 22 พ.ย. 50 เพื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้รีบดำเนินการต่อไป 
ทั้งนี้ (NANOTEC) กำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับเต็มภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550  และแจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ 31 ธันวาคม  2550 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
แสงจันทร์  ปิ่นกาญจนรัตน์ 
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 13 ตุลาคม 2550 13:43 แก้ไข: 11 สิงหาคม 2551 14:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.170.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ