นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2681
ความเห็น: 0

โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและยางพารา

โครงการ “Mapping and matching for innovation in selected agro-industrial sub-sectors”

          เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2550 ได้มีการประชุมระหว่างศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มอ. สำนักวิจัยและพัฒนา และฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เครือข่ายโครงการ ITAP)  ร่วมกับ โครงการ ITAP (Industrial Technology Assistant Program) ส่วนกลาง จาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ GTZ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการ “Mapping and matching for innovation in selected agro-industrial sub-sectors” โดยทางโครงการได้เลือก cluster ที่จะดำเนินการ 2 clusters ด้วยกัน คือ ปาล์มน้ำมัน และ ยางพารา การดำเนินโครงการจะเป็นการสำรวจทั้งด้าน demand และ supply, การทำ research and innovation mapping, การทำ patent mapping  และทำ technology roadmaps  รวมทั้ง technology transfer ซึ่งการดำเนินโครงการนี้จะทำให้เกิดการรวบรวมข้อมูลและวางแผนการพัฒนาทั้งด้านปาล์มน้ำมันและด้านยางอย่างเป็นระบบ โดยคาดหวังว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมทั้งสองด้านอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข่าวคราวในการดำเนินโครงการมีความก้าวหน้าอย่างไร จะเรียนให้ทุกท่านที่สนใจทราบต่อไปค่ะ

 กลางเดือน โพชนา 
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): engineer  งานบริการวิชาการ  acaser
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 ตุลาคม 2550 12:43 แก้ไข: 14 ตุลาคม 2550 12:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.204.55.168
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ