นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1875
ความเห็น: 0

เรื่องที่ 2. จัดทำโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า

เรื่องที่ 2. จัดทำโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า

เรื่องที่  2. จัดทำโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า (ใช้งปม. เงินรายได้ ที่ตั้งงบไว้

2.1 การให้บริการแก่สังคมและชุมชนแบบให้เปล่าด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น การอบรม การให้คำแนะนำ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นต้น

 

เป้าหมาย : 5 โครงการ (งปม. 373,000 บาท)

 

ผลการดำเนินงาน
   ดำเนินการแล้ว 6 โครงการ

   1.โครงการพลังงานทดแทนเพื่อเยาวชน (16 ธ.ค.51- 2 มี.ค. 52-งปม. 8,834 บาท)

   2.โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำส้มควันไม้ด้วยเครื่องแยกน้ำมันดิน (23 ก.พ.52-งปม. 2,400 บาท)

   3.โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การสร้างเวปไซต์และเว็บเพจสำหรับองค์กรเพื่อการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 4" ( 2 - 3 มี.ค.52-งปม. 30,000 บาท) 

   4.โครงการพึ่งพาตนเองด้านไบโอดีเซล (7 เม.ย.52-งปม. 3,200 บาท)

   5.โครงการออกแบบและสร้างรางและประตูบานเลื่อนสำหรับประตูรั้วของโรงเรียนบ้านนาทองสุก (20 เม.ย.-27 พ.ค. 52-งปม. 7,200 บาท)

   6. กิจกรรม เรื่องเป็นพยานในชั้นศาลในการตรวจสอบผลการทดสอบคอนกรีตของ บริษัท บอรอลคอนกรีต จำกัด(4-5 มิ.ย. 52-งปม. 5,330 บาท)

 

กิจกรรม

- โครงการบัณฑิตอาสา พบปะชุมชนอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา


   

2.2  การสนับสนุนงานบริการวิชาการของคณะฯ และกิจกรรมที่คณะฯ จัดร่วมกับองค์กรวิชาชีพอื่น

 

เป้าหมาย : 5 กิจกรรม (งปม. 200,000 บาท)

 

ผลการดำเนินงาน

         ดำเนินการแล้ว 7 กิจกรรม

 

กลับไปแผนงานหลัก

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 24 กุมภาพันธ์ 2552 13:12 แก้ไข: 16 กันยายน 2552 15:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.170.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ