นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 7721
ความเห็น: 0

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการประเมินความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการประเมินความพึงพอใจการให้บริการวิชาการ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่องการประเมินความพึงพอใจ

1. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าการฝึกอบรม

ผู้ปฏิบัติงานใช้แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจของการฝึกอบรม ในการประเมินผลการอบรมในคาบสุดท้ายของการอบรมในแต่ละหลักสูตร 

2. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าโครงการ

การประเมินโครงการบริการวิชาการแต่ละโครงการจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันตามที่กำหนดโดยผู้ว่าจ้าง ดังนั้นจึงไม่มีการกำหนดรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดโครงการ เจ้าหน้าที่ของฝายจะติดตามสอบถามผลการประเมินโครงการจะหัวหน้าโครงการ

3. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าภายใน

    ในเดือนกรกฎาคมของทุกปี ฝ่ายจะทำการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าภายในได้แก่ วิทยากร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประสานงานบริการวิชาการกับฝ่ายฯ โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของลูกค้าภายใน แล้วทำการประมวลผลเพื่อเสนอต่อผู้บริหารฝ่ายพิจารณาดำเนินการปรับปรุงการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของฝ่ายให้เหมาะสม และรายงานผลต่คณะกรรมการบริการวิชาการของคณะฯเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะ

4. ข้อมูลของการประเมินในข้อ 1 และ 2 จะป้อนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการของคณะฯ

5. ผลของการประเมินจะนำเข้าสูการประชุมของกรรมการบริการวิชาการของคณะฯเพื่อทำการทบทวนผลการปฏฺบัติงาน

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 เมษายน 2552 13:56 แก้ไข: 24 กรกฎาคม 2552 17:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ