นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 2429
ความเห็น: 0

การรวบรวมข้อมูลภาระงานบริการวิชาการ ตามโปรแกรมของ KPI ของคณะวิศวฯ

ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการของคณะวืศวฯ สามารถดูข้อมูลบริการวิชาการ ตาม format การกรอกภาระงานในระบบ MIS DSS

การรวบรวมข้อมูลภาระงานบริการวิชาการ ตามโปรแกรมของ KPI ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ดูข้อมูลได้จาก https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php

3.3 เป็นวิทยากร (ดำเนินการแล้ว)
ดึงข้อมูลจากระบบ KPI งานบริหารวิชาการ ของคณะวิศวฯ

3.4 เป็นผู้ช่วยวิทยากร (ดำเนินการแล้ว)
ดึงข้อมูลจากระบบ KPI งานบริหารวิชาการ ของคณะวิศวฯ

3.10 พิจารณาบทความ

3.10.1 กรณีลงวารสารในประเทศ

3.10.1 กรณีลงวารสารต่างประเทศ

3.11 พิจารณาหนังสือ ตำรา รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

3.12 พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย

3.13 พิจารณาผลงานทางวิชาการ

3.13.1 ประเมินผู้ช่วยศาสตราจารย์

3.13.2 ประเมินรองศาสตราจารย์

3.13.3 ประเมินศาสตราจารย์

3.14-3.18 ไม่มีข้อมูลในฐานข้อมูล KPI ฝ่าย

3.14 จัดทำบทวิทยุ

3.15 เป็นบรรณาธิการวารสารทางวิชาการ

3.16 จัดทำเอกสารแปล/งานแปล ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน

3.17 เขียนบทความทางวิชาการลงเผยแพร่สื่อระดับชาติ

3.18 จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ

3.19 การจัดฝึกอบรม สัมมนา (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
วิธีการคิด : นำมาจากหมวด 3,4,5 โดยให้กำหนดชั่วโมงในการทำงานของคณะทำงานแต่ละคน

3.21 ที่ปรึกษาหน่วยงานของรัฐ, ชุมชนท้องถิ่น (ดำเนินการแล้ว)
วิธีการคิด : นำมาจากหมวด 10.1 ที่ระบุว่าเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

3.24 การให้บริการที่ทำในลักษณะ Consultant (ดำเนินการแล้ว)
วิธีการคิด : นำมาจากหมวด 10.1 ที่ระบุว่าเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานเอกชน และ หมวด 7,8,9 จากการกำหนดชั่วโมงในการทำงานของคณะทำงานแต่ละคน และ หมวด 10.2 ที่ระบุว่าเป็นที่ปรึกษาหน่วยงานเอกชน

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 25 พฤษภาคม 2552 11:58 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2553 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ