นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1838
ความเห็น: 0

ข้อมูลรายรับงานบริการวิชาการ (รายงานตามเงินรายได้)

ข้อมูลรายรับงานบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ข้อมูลรายรับงานบริการวิชาการ  (ตามการรายงานเงินรายได้)  คณะวิศวกรรมศาสตร์

การรวบรวมข้อมูลรายรับจากงานบริการวิชาการคณะฯ โดยรายงานตามเงินรายได้รับเข้า ซึ่งไม่รวมโครงการที่บริการวิชาการที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่าที่ใช้เงินรายได้คณะฯ (ทั้ง in cash และ in kind)  

รายรับในรายงาน แสดงเป็น 4 ส่วน

สามารถดูได้ที่ https://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php

1. ประมาณการรายรับ  กรองข้อมูลตามวันที่ระบุในงวดงานตามสัญญา

กรณีหมวด 1 แยกเป็น 3 แบบ คือ

1.1 แบบโครงการ (แบบมีสัญญาจ้าง)  มีการประมาณการรายรับ (คิดเหมือนหมวด 5-9)

1.2 แบบตามประกาศ ไม่มีการประมาณการรายรับ

1.3 แบบมีประมาณการ ไม่มีการประมาณการรายรับ

กรณีหมวด 2 ไม่มีการประมาณการรายรับ

กรณีหมวด 3  มีการประมาณการรายรับ (คิดเหมือนหมวด 5-9)

กรณีหมวด 4  ไม่มีการประมาณการรายรับ

กรณีโครงการ (หมวด 5-9) มีการประมาณการรายรับ ข้อมูลจากการกำหนดเงินงวด ตามกำหนดเวลาและจำนวนเงินที่ระบุในสัญญาจ้างของโครงการ

2. รายรับจริง (ยอดเงินที่เข้าคณะฯแล้ว) กรองข้อมูลตามวันที่ในใบเสร็จ

กรณีหมวด 1 แยกเป็น 3 แบบ คือ

1.1 แบบโครงการ (แบบมีสัญญาจ้าง)  ข้อมูลจากการเงินคณะฯ ทุกสิ้นเดือน โดยลงวันที่ตามใบเสร็จของกองคลังมหาวิทยาลัย ป้อนโดยเจ้าหน้าที่ข้อมูล ของฝ่ายบริการวิชาการ

1.2 แบบตามประกาศ ดึงข้อมูลจากการออกใบเสร็จของหน่วยคลังคณะฯ (ระบบ intranet)

1.3 แบบมีประมาณการ ดึงข้อมูลจากการออกใบเสร็จของหน่วยคลังคณะฯ (ระบบ intranet)

กรณีหมวด 2 ดึงข้อมูลจากการออกใบเสร็จของหน่วยคลังคณะฯ (ระบบ intranet)

กรณีหมวด 3  ข้อมูลป้อนเข้ารายรับจริง รายรับสุทธิ(ก่อนจัดสรร) และ รายรับสุทธิ(หลังจัดสรร) ป้อนโดยเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรม ของฝ่ายบริการวิชาการ

กรณีหมวด 4  ไม่มีรายรับ (เนื่องจากไม่ใช่เงินรายได้)

กรณีโครงการ (หมวด 5-9) ข้อมูลจากการเงินคณะฯ ทุกสิ้นเดือน โดยลงวันที่ตามใบเสร็จของกองคลังมหาวิทยาลัย  ป้อนโดยเจ้าหน้าที่ข้อมูล ของฝ่ายบริการวิชาการ

3. รายรับสุทธิก่อนการจัดสรร (ยอดเงินสุทธิของค่าธรรมเนียมที่คณะฯหักไว้ในการเบิกเงินแต่ละงวด) กรองข้อมูลตามวันที่ในใบเสร็จ

กรณีหมวด 1 แยกเป็น 3 แบบ คือ

1.1 แบบโครงการ (แบบมีสัญญาจ้าง)  ข้อมูลจากการเงินคณะฯ ทุกสิ้นเดือน โดยลงวันที่ตามใบเสร็จของกองคลังมหาวิทยาลัย ป้อนโดยเจ้าหน้าที่ข้อมูล ของฝ่ายบริการวิชาการ

1.2 แบบตามประกาศ ดึงข้อมูลจากการออกใบเสร็จของหน่วยคลังคณะฯ (โดยคำนวณจาก....)

1.3 แบบมีประมาณการ ดึงข้อมูลจากการออกใบเสร็จของหน่วยคลังคณะฯ (โดยคำนวณจาก....)

กรณีหมวด 2 ดึงข้อมูลจากการออกใบเสร็จของหน่วยคลังคณะฯ (โดยคำนวณจาก....)

กรณีหมวด 3  ข้อมูลป้อนเข้ารายรับจริง รายรับสุทธิ(ก่อนจัดสรร) และ รายรับสุทธิ(หลังจัดสรร) ป้อนโดยเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรม ของฝ่ายบริการวิชาการ

กรณีหมวด 4  ไม่มีรายรับ (เนื่องจากไม่ใช่เงินรายได้)

กรณีโครงการ (หมวด 5-9) ข้อมูลจากการเงินคณะฯ ทุกสิ้นเดือน โดยลงวันที่ตามใบเสร็จของกองคลังมหาวิทยาลัย  ป้อนโดยเจ้าหน้าที่ข้อมูล ของฝ่ายบริการวิชาการ

4. รายรับสุทธิหลังการจัดสรร (ยอดเงินสุทธิของค่าธรรมเนียมที่คณะฯได้รับจริงจากการสรุปปิดโครงการและการดำเนินงาน)

กรณีหมวด 1 แยกเป็น 3 แบบ คือ

1.1 แบบโครงการ (แบบมีสัญญาจ้าง)  ข้อมูลจากหนังสือสรุปปิดโครงการพร้อมจัดสรรเงิน ป้อนโดยเจ้าหน้าที่ข้อมูล ของฝ่ายบริการวิชาการ

1.2 แบบตามประกาศ ดึงข้อมูลจากการออกใบเสร็จของหน่วยคลังคณะฯ (โดยคำนวณจาก....)

1.3 แบบมีประมาณการ ดึงข้อมูลจากการออกใบเสร็จของหน่วยคลังคณะฯ (โดยคำนวณจาก....)

กรณีหมวด 2 ดึงข้อมูลจากการออกใบเสร็จของหน่วยคลังคณะฯ (โดยคำนวณจาก....)

กรณีหมวด 3  ข้อมูลป้อนเข้ารายรับจริง รายรับสุทธิ(ก่อนจัดสรร) และ รายรับสุทธิ(หลังจัดสรร) ป้อนโดยเจ้าหน้าที่โครงการฝึกอบรม ของฝ่ายบริการวิชาการ

กรณีหมวด 4  ไม่มีรายรับ (เนื่องจากไม่ใช่เงินรายได้)

กรณีโครงการ (หมวด 5-9) ข้อมูลจากหนังสือสรุปปิดโครงการพร้อมจัดสรรเงิน ป้อนโดยเจ้าหน้าที่ข้อมูล ของฝ่ายบริการวิชาการ

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): คณะวิศวกรรมศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 26 พฤษภาคม 2552 15:20 แก้ไข: 22 มิถุนายน 2553 10:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ