นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Klangduen Pochana
Ico64
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 2

อ่าน: 1312
ความเห็น: 0

KM เลขานุการคณะ/หน่วยงาน

เราคงได้เห็นคัมภีร์ของเลขานุการฯ เช่นเดียวกับคัมภีร์ของซังกุงสูงสุดในแดจังกึมเร็วๆ นี้

                เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2551 ได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องการใช้ KM ในกลุ่มเลขานุการคณะ/หน่วยงาน ซึ่งจากการสอบถามความต้องการและความคาดหวังในการนำ KM ไปใช้ในกลุ่มและการวางแผนในการสร้างกิจกรรม KM ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม (ดู Mind Map แนวคิดได้ที่นี่)

               ซึ่งคาดว่าการจัดตั้งกลุ่มในครั้งนี้จะทำให้ผลลัพธ์ที่เป็นองค์ความรู้ของเลขานุการรุ่นพี่ ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ให้กับเลขานุการรุ่นน้อง รวมทั้งผู้ร่วมงานได้เข้ามาศึกษา และเรียนรู้ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการปฏิบัติงานของเลขานุการและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคณะ/หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัย เป็นอย่างยิ่ง               

              ขอเป็นกำลังใจให้กลุ่มเลขานุการฯ และหวังว่าเราคงได้เห็นคัมภีร์ของเลขานุการฯ เช่นเดียวกับคัมภีร์ของซังกุงสูงสุดในแดจังกึมเร็วๆ นี้นะค่ะ

created: 13 May 2008 22:54 Modified: 16 May 2008 14:15 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.172.233.215
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ