นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 6

อ่าน: 2380
ความเห็น: 0

บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ HDD และ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการจัดตั้ง COE ด้าน HDD" ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ.ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์

HDD คืออะไร? ทำอย่างไรให้วิศวฯ เป็นหนึ่งในเครือข่าย HDD ของประเทศไทย
เรียน นักวิจัยกลุ่มฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) และ คณาจารย์ผู้สนใจทุกท่าน

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ประชุมหารือร่วมกับ รศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปแล้วนั้น
ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นชอบให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดทำข้อเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ความรู้เฉพาะทาง (Center of Excelence, COE) ด้าน HDD เพื่อรับการสนับสนุนจากศูนย์ HDD ที่ดูแลโดย รศ.ดร.อภิรัฐ  และที่ประชุมได้เสนอให้คณะวิศวกรรมศาสตร์  เชิญวิทยากร จาก ศูนย์ HDD ม. ขอนแก่น และจากบริษัท SEGATE มาให้ความรู้เรื่อง HDD แก่นักวิจัย  คณาจารย์ที่สนใจทุกท่าน
ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กำหนดกิจกรรมสำหรับการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัดตั้งเครือข่ายด้าน HDD โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บรรยายพิเศษ เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ HDD และ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการจัดตั้ง COE ด้าน HDD"  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 
    เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ.ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. Key person ในการจัดตั้ง COE ด้าน HDD และผู้สนใจ ดูงานที่
    บริษัท SEGATE  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน  2550
3. ทีมผู้รับผิดชอบเครือข่าย พัฒนา proposal เสนอต่อ NECTEC
   ภายในเดือนธันวาคม 2550

ในการนี้  คณวิศวกรรมศาสตร์ ขอเรียนเชิญ นักวิจัย คณาจารย์ และผู้สนใจที่จะเข้าร่วมเครือข่าย HDD ทุกท่าน เข้าฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ HDD และ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการจัดตั้ง COE ด้าน HDD"  ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ.ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์  ส่วนกำหนดการและรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเป็นทางการอีกครั้ง  หากสนใจโปรดแจ้งชื่อได้ที่ หน่วยวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คุณแสงจันทร์  โทร.7081 หรือ E-mail : seangjan@eng.psu.ac.th)  ภายในวันที่ 26  ตุลาคม  2550  หรือ mail ผมโดยตรงก็ได้ครับ

อนึ่งสำหรับการไปดูงานที่บริษัท SEGATE นั้นให้ใช้งบประมาณการเดินทางจากทีมวิจัย/สถานวิจัย/หน่วยวิจัย ที่นักวิจัยสังกัดอยู่ในตอนนี้  ในกรณีที่มีผู้สนใจจะไปดูงานหลายคน คณวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินการประสานจัดเตรียมรถตู้สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ครับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ
อ. จรัญ
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 17 ตุลาคม 2550 12:01 แก้ไข: 16 สิงหาคม 2551 20:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.255.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ