นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 2203
ความเห็น: 0

ทุนวิจัย พัฒนาออกแบบและวิศวกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2551

หากสนใจโปรดจัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร (Full-proposal) จำนวน 6 ชุด และ CD ข้อมูลวิจัย 1 แผ่น ไปยังหน่วยวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คุณแสงจันทร์) ภายในวันที่ 22 พ.ย. 50
เรียน คณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่าน

ด้วยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยพัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรมด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2551 โดยสนับสนุนการทำวิจัยพื้นฐาน (basic science) การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ตลอดจนปรับปรุงผลิตภัณฑ์กระบวนการที่มีอยู่แล้ว
โดยโครงการฯ ที่ประสงค์จะขอรับทุนอุดหนุนฯ จะต้องสอดคล้องกับโปรแกรมเทคโนโลยีพื้นฐานทางนาโนเทคโนโลยี (Nanotechnology Platform) ของ สวทช. อาทิเช่น
1.กลุ่ม Nano-coating
2.กลุ่ม Nano-encapsulation
3.กลุ่ม Functional Nanostructure
4.Molecular Modeling and Simulation
5.Nanomaterials Safety / Toxicity

นักวิจัยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของทุนและสามารถ Download เอกสาร:
1.ประกาศการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยฯ
2.แบบฟอร์ข้อเสนอโครงการ และ
3.คำจำกัดความ

ได้ที่  http://www.nanotec.or.th/nanotec_th/

ทั้งนี้ (NANOTEC) กำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550  และ
แจ้งผลให้ทราบภายในวันที่ 31 ธันวาคม  2550
 หากสนใจโปรดจัดส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็มในรูปแบบเอกสาร
(Full-proposal) จำนวน 6 ชุด และ CD ข้อมูลวิจัย 1 แผ่น
ไปยังหน่วยวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ (คุณแสงจันทร์) ภายในวันที่ 22 พ.ย. 50
เพื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะได้รีบดำเนินการต่อไปครับ
 
และกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามผู้ประสานงานของ NANOTEC ผ่าน e-mai ได้ที
1. นายพงศ์สิทธิ์ รัตนกรวิทย์  E-mail : phongsit@nanotec.or.th
2. นางสาวปวีณา รัตนมาศ     E-mail : paweena@nanotec.or.th
3. นางสาวพัชรี ศรีเมืองซอง  E-mail : patcharee@nanotec.or.th

โทร. 0 2564 7100 ต่อ 6616 / 6618 / 6624 โทรสาร 0 2564 6985


จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

อ.จรัญ
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 13 ตุลาคม 2550 14:32 แก้ไข: 16 สิงหาคม 2551 20:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.106.142
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ