นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
Ico64
รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 6

อ่าน: 12942
ความเห็น: 9

เกณฑ์การเทียบผลงานทางวิชาการ (สกอ.) และรายชื่อวารสารวิชาการที่ สกว.ยอมรับ

ตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานที่ไหนดี

ผมได้สรุปเกณฑ์การเทียบผลงานทางวิชาการที่กำหนดโดย สกอ. และรายชื่อวารสารวิชาการที่ สกว.ยอมรับ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชการหรือเพื่อเผยแพร่ผลงานในที่ประชุมวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

1.  เกณฑ์การเทียบผลงานทางวิชาการ โดย คณะอนุกรรมการส่งเสริม
    และพัฒนางานวิจัย ของ สกอ.
 
วารสาร

1.  วารสารวิชาการนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐาน ISI แต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่คณะอนุกรรมการ กำหนด ( 12 วารสาร ตามที่ระบุในข้อ 2.2)      
4/3 บทความ

    =

 วารสารวิชาการนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของ Institute for Scientific Information (ISI) 
1  บทความ
 

2.   วารสารวิชาการระดับชาติที่ผ่านเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการ (39 วารสาร ตามที่ระบุในข้อ 2.3)  
2 บทความ

3.   วารสารวิชาการระดับชาติไม่อยู่ในเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการ แต่เป็นวารสารระดับสถาบันขึ้นไป   
4 บทความ

Proceeding

 International conference ที่มี proceeding ตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full papers)  
3 บทความ

  =

วารสารวิชาการนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของ Institute for Scientific Information (ISI) 
1  บทความ
 

National conference ที่ร่วมกันจัดโดยสมาคม/สถบันนิติบุคคลมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป ที่มี proceeding ตีพิมพ์ผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full papers) 
6 บทความ


 2.  รายชื่อวารสารวิชาการที่ สกว. ยอมรับ  มี 3 ประเภท ดังนี้

2.1.  วารสารวิชาการนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลของ 
   
Institute for Scientific Information (ISI)


2.2.  วาราสารวิชาการนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลของ ISI แต่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการของ สกอ. มี 12 วารสาร  ประกอบด้วย
2.1    Science Asia: Journal of the Science Society of Thailand
2.2    Songklanakarin Journal of Science and Technology
2.3    ECTI Transactions on Electrical Eng, Electronics, and Communication
        (ECTI-EEC)
2.4    Thai Journal of Agricultural Science
2.5    Asian Pacific Journal of Allergy and Immunology     
2.6    The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and
        Public Health
   
2.7   
Journal of the Medical Association of Thailand     
2.8   
Thai Forest Bulletin     
2.9   
Siriraj Hopital Gazette     
2.10
  Chulalongkorn Medical Journal     
2.11
  Asian Journal of Energy and Environment     
2.12
  Journal of Environmental Research

2.3.  วารสารระดับชาติที่ผ่านเกณฑ์ของคณะอนุกรรมการของ สกอ.
มี 39 วารสาร ประกอบด้วย
 
 3.1          Journal of Nursing Science Chulalongkorn University
3.2          Chulalongkorn University Dental Journal
3.3          Thai Journal of Veterinary Medicine
3.4          Thai Journal of Nursing Research
3.5          Ramathibodi Nursing Journal
3.6          Vajira Medical Journal
3.7          The Thai Journal of Nursing Council
3.8          KKU Research Journal
3
.9          Thai Journal of Hematology and Transfusion Medicine
3.10      The Journal of the Royal Institute of Thailand
3.11      Agricultural Science Journal
3.12      Ladkrabang Engineering Journal
3.13       Journal of the Nephrology Society of Thailand
3.14      ASEAN Journal of Science and Technology for Development
3.15      Journal of the National Research Council of Thailand
3.16      Kasetsart Journal: Natural Science
3.17      KMUTT Research and Development Journal
3.18      International Journal of the Engineering Institute of Thailand     
3.19    
Suranaree Journal of Science & Technology     
3.20     
Thammasat International Journal of Science & Technology     
3.21       
R&D Journal of the Engineering Institute of Thailand     
3.22       
Internal Medicine Journal of Thailand     
3.23       
วารสารพบาบาลศาสตร์     
3.24      
วารสารธรรมชาติวิทยาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
3.25       
วารสารโลหะ วัสดุ และแร่     
3.26        
วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย     
3.27       
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข.     
3.28        
ศรีนครินทรวิโรฒเภสัชสาร     
3.29        
KMITL Science Journal     
3.30         
วารสารพยาบาล     
3.31        
Chiang Mai Journal of Science     
3.32         
วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล     
3.33           
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
3.34          
วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์     
3.35          
วารสารพยาบาลทหารบก     
3.36          
วารสารวิชาการเกษตร     
3.37          
ศรีนครินทร์เวชสาร     
3.38          
วารสารวิทยาศาสตร์ มข.     
3.39          
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร

 เชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และนักวิจัยที่กำลังมองหาวารสารที่มีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์บทความทางวิชาการนะครับ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

อ.จรัญ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 ตุลาคม 2550 09:33 แก้ไข: 16 สิงหาคม 2551 20:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
frogprince_26@hotmail.com [IP: 124.120.46.178]
08 กันยายน 2552 23:15
#48152
ขอบคุณมากๆเลยครับ
Ico48
ืพนารัตน์ แสงวิจิตร [IP: 202.29.37.34]
29 มกราคม 2553 14:32
#53528

เรียน  รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์

 หนูขออนุญาตเรียนถามเป็นความรู้ดังนี้ คะ

1. การสรุปเกณฑ์เทียบผลงานนี้ เราสามารถใช้เทียบได้กับทุกสาขาวิชาหรือเปล่าคะ    นอกจากนี้   การเทียบผลงานนี้ ต้องใช้ค่า  impact  factor ในการเทียบผลงานของแต่ละวารสารการประชุม เพื่อนับรวมกัน ให้ได้เท่ากับ 1 journal ตามมาตรฐานที่สกอ. รับรอง   หรือไม่    อย่างไรคะ  ??

 

2. หนูสามารถนำเกณฑ์นี้ (เกณฑ์ที่อาจารย์แจ้งใน blog  นี้)  ไปใช้อ้างอิงได้หรือไม่คะ เพราะตอนนี้ หนูกำลังมีปัญหาการส่งผลงานตีพิมพ์วารสารคะ (ของหนูตีพิมพ์ proceeding นานาชาติ 3 ครั้ง  เทียบได้กับ 1 Journal ในฐานข้อมูลของ ISI)  ถ้าเช่นนั้น เท่ากับว่าผลงานวิจัยของหนูผ่านเกณฑ์ของ สกอ. แล้วใช่หรือไม่คะ  ถ้าไม่เพราะเหตุใด และหนูต้องเทียบเกณฑ์อย่างไร คะ

 

ทั้งนี้ตามเกณฑ์ของ สกอ. งานวิจัยปริญญาเอก ต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่สกอ. รับรอง และหากหนูตีพิมพ์ผลงาน (Proceeding) แบบ fullpaper  3 ครั้ง นั่นหมายถึง  งานวิจัยของหนู  สามารถเทียบได้กับ  1  Journal ที่รับรองโดย สกอ. ใช่หรือไม่คะ

 

 

ขอบพระคุณล่วงหน้าที่ตอบคำถามคะ

ด้วยความเคารพ

นางสาวพนารัตน์  แสงวิจิตร

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

Ico48
Panarat Sangvigit [IP: 202.29.37.34]
02 กุมภาพันธ์ 2553 14:02
#53696

แต่ยังไงหนูก็จะสู้ต่อไปคะ :)  ไม่ว่าจะส่ง Proceeding สักกี่ครั้ง ,  Journal สักกี่หน   หนูก็จะพยายามต่อไปคะ

 

 

Ico48
charun [IP: 192.168.100.112]
02 กุมภาพันธ์ 2553 15:40
#53702

ผมต้องเรียนว่าเกณฑ์การเทียบที่ปรากฏนั้นเป็นเกณฑ์การเทียบเพื่อประเมินศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการขององค์ แต่จะไม่สามารถใช้เป็นเกณฑืเพื่อเทียบการจบของนักศึกษาโดยตรง เกณฑ์การจบการศึกษาขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาว่าจะให้ใช้เกณฑ์นี้เทียบได้หรือไม่ ผมยกตัวอย่างเช่น บางสถาบัน กำหนดให้นักศึกษา ป. เอก ตีพิมพ์ ใน วารสารนานาชาติ 2 เรื่อง ก็ต้องตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติทั้ง 2 เรื่องถึงจะจบการศึกษา บางสถาบันกำหนดไว้ว่าต้องตีพิมพ์ 2 เรื่องถึงจะจบ โดยเรื่องหนึ่งต้องตีพิมพ์ในวารสารนานชาติเท่านั้น ส่วนอีกเรื่องให้สามารถนำ proceeding นานาชาติมาเทียบได้โดยใช้เกณฑ์นี้หรือเกณฑ์ที่สถาบันกำหนดก็มีครับ เพราะฉะนั้นเรื่องการตีพิมพ์เพื่อจบการศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องยึดตามระเบียบของสถาบันการศึกษานั้นๆครับ

Ico48
พนารัตน์ แสงวิจิตร [IP: 202.29.37.34]
03 กุมภาพันธ์ 2553 15:09
#53746
ขอบพระคุณคะ อาจารย์
Ico48
THON [IP: 58.8.45.83]
10 กันยายน 2553 23:25
#60177

เรียน รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์

ผมอยากเรียนถามอาจารย์ว่า  ทำวิจัยเพื่อขอผลงานเลื่อนตำแหน่งจาก ผศ. เป็น รศ. มีเกณฑ์ในการลงตีพิมพ์หรือไม่ครับ  และควรจะทำวิจัยกี่เรื่องเพื่อขอกำหนดตำแหน่งรองศาสตราจารย์

 ขอบคุณครับ

ขอความกรุณาตอบกลับทาง mail ด้วยครับ

Ico48
Teesaraty [IP: 58.97.57.114]
20 มีนาคม 2555 13:45
#75996

For Qaulity Magazine ไม่อยู่ในการยอมรับ ของ สกอ. สกว. ใช่ไหมค่ะ

Ico48
43214102037 [IP: 180.183.58.98]
14 พฤศจิกายน 2555 20:56
#81905

งาน ววส. วิชาการ มีวัตถุประสงค์อย่างไร

Ico48
มดแดง [IP: 223.204.190.208]
26 มกราคม 2558 17:10
#101547

ถามว่าการตีพิมพ์วารสารเพื่อขอจบ ป.เอก ใช้เกณใดตัดสิ้น แล้ว สกอ. มีหน้าที่อะไรในเรื่องนี้ แล้วถ้าวารสาร สกอ. สมศ. สกว. ยอมรับ แล้วนิสิตตีพิมพ์ได้ แต่ทาง มมส. ไม่ให้ ถ้าทางท่านตอบว่าขึ้นอยู่กับระเบียบมหาลัย แล้วพวกท่านจะทำงานทำไม และถ้านิสิตเรียน 51 ออกกฎ 56 เรื่องตีพิมพ์ท่านทำอะไรได้บ้าง เราเรียนวิทยาเขตกรุงเทพ แล้วไม่มีจริงท่านทำอย่างไร ถ้าตอบให้ร้องมา ขอตอบ ร้องแล้วมากกว่า 3 ปี ถ้าตอบว่าเรื่องของมหาลัยจัดการ ถามว่าพวกท่านจะทำงานทำไมครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ