นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

อ่าน: 1054
ความเห็น: 0

Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3

มาอีก 30 คำกริยาที่เรียกว่า Phrasal verb ที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆ จาก EnglishClub.com พร้อมคำแปล

phrasal verb meaning example sentence
drop back move back in a position/group: ถอยหลัง Andrea dropped back to third place when she fell off her bike.
drop in/ by/ over come without an appointment: แวะ I might drop in/by/over for tea sometime this week.
drop sby/ sthg off take sby/ sthg somewhere and leave them/it there: พาคนหรือสิ่งของไปอีกที่หนึ่ง I have to drop my sister off at work before I come over.
drop out quit a class, school etc: ลิก ล้มเลิก dropped out of Science because it was too difficult.
eat out eat at a restaurant: กินอาหารที่ร้าน I don't feel like cooking tonight. Let's eat out.
end up eventually reach/do/decide: จบลงที่ We ended up renting a movie instead of going to the theatre.
fall apart break into pieces: แยกเป็นส่วนๆ My new dress fell apart in the washing machine.
fall down fall to the ground: หล่นลงพื้น The picture that you hung up last night fell down this morning.
fall out separate from an interior: หล่นจากข้างใน The money must have fallen out of my pocket.
fall out (of hair, teeth) become loose and unattached: ร่วงหล่น His hair started to fall out when he was only 35.
figure sthgout understand, find the answer: หาคำตอบได้ I need to figure out how to fit the piano and the bookshelf in this room.
fill sthg in to write information in blanks, as on a form (BrE): เติมในช่องว่าง Please fill in the form with your name, address, and phone number.
fill sthg out to write information in blanks, as on a form (AmE):  เติมในช่องว่าง The form must be filled out in capital letters.
fill sthg up fill to the top: เติมจากด้านบน I always fill the water jug up when it is empty.
find out discover: ค้นพบ We don't know where he lives. How can we find out?
find sthg out discover: ค้นพบ We tried to keep the time of the party a secret, but Samantha found it out.
get sthgacross/ over communicate, make understandable: สื่อสารให้รู้ I tried to get my point across/over to the judge but she wouldn't listen.
get along/on like each other: ไปด้วยกันได้ I was surprised how well my new girlfriend and my sister got along/on.
get around have mobility: เคลื่อนไหวไปได้ My grandfather can get around fine in his new wheelchair.
get away go on a vacation: พักผ่อน We worked so hard this year that we had to get away for a week.
get away with sthg do without being noticed or punished: หลุดรอด Jason always gets away with cheating in his maths tests.
get back return: กลับ We got back from our vacation last week.
get sthgback receive sthg you had before: ได้กลับคืน Liz finally got her Science notes back from my room-mate.
get back at sby retaliate, take revenge: แก้แค้น My sister got back at me for stealing her shoes. She stole my favourite hat.
get back into sthg become interested in sthg again: กลับมาสู่ I finally got back into my novel and finished it.
get on sthg step onto a vehicle: ขึ้นยานพาหนะ We're going to freeze out here if you don't let us get on the bus.
get over sthg recover from an illness, loss, difficulty: หายป่วย I just got over the flu and now my sister has it.
get over sthg overcome a problem: แก้ปัญหา The company will have to close if it can't get over the new regulations.
get round tosthg finally find time to do (AmE: get around to sthg): หาเวลาได้ในการทำ I don't know when I am going to get round to writing the thank you cards.
get together meet (usually for social reasons): พบปะ Let's get together for a BBQ this weekend.

  สำหรับตัวย่อ sthg = something คือแทนด้วยสิ่งของ ส่วน sby = somebody แทนด้วยคน ส่วนในวงเล็บ AmE คือใช้แบบอเมริกัน BrE คือใช้แบบอังกฤษ แต่ก็เข้าใจได้เหมือนกัน

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): phrasal verb  คำที่ใช้บ่อย
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 20 เมษายน 2559 19:12 แก้ไข: 20 เมษายน 2559 19:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 ทดแทน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.234.143.26
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ