นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

อ่าน: 981
ความเห็น: 0

Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4

มาต่ออีก 31 คำกริยาที่เรียกว่า Phrasal verb ที่ใช้ร่วมกันบ่อยๆ จาก EnglishClub.com พร้อมคำแปล

phrasal verb meaning example sentence
get up get out of bed: ตื่น got up early today to study for my exam.
get up stand: ลุกขึ้นยืน You should get up and give the elderly man your seat.
give sbyaway reveal hidden information about sby: ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ His wife gave him away to the police.
give sby away take the bride to the altar: พา(เจ้าสาว)ไปให้ My father gave me away at my wedding.
give sthg away ruin a secret: ทำให้ความลับแตก My little sister gave the surprise partyaway by accident.
give sthg away give sthg to sby for free: ให้โดยไม่คิดมูลค่า The library was giving away old books on Friday.
give sthg back return a borrowed item: คืน I have to give these skates back to Franz before his hockey game.
give in reluctantly stop fighting or arguing: ยอมแพ้ My boyfriend didn't want to go to the ballet, but he finally gave in.
give sthg out give to many people (usually at no cost): ให้ (มักจะโดยไม่คิดราคา) They were giving out free perfume samples at the department store.
give sthg up quit a habit: เลิก (นิสัย) I am giving up smoking as of January 1st.
give up stop trying: เลิกพยายาม My maths homework was too difficult so I gave up.
go after sby follow sby: ติดตาม My brother tried to go after the thief in his car.
go after sthg try to achieve sthg: พยายามทำให้ได้ went after my dream and now I am a published writer.
go against sby compete, oppose: แข่ง We are going against the best soccer team in the city tonight.
go ahead start, proceed: ทำต่อไป Please go ahead and eat before the food gets cold.
go back return to a place: กลับ I have to go back home and get my lunch.
go out leave home to go on a social event: ออกไปงาน We're going out for dinner tonight.
go out with sby date: ออกเดท Jesse has been going out with Luke since they met last winter.
go over sthg review: ทบทวน ตรวจดู Please go over your answers before you submit your test.
go over visit sby nearby: แวะเยี่ยม I haven't seen Tina for a long time. I think I'll go over for an hour or two.
go without sthg suffer lack or deprivation: ขาดแคลน When I was young, we went without winter boots.
grow apart stop being friends over time: ห่างกันไปช่วงหนึ่ง My best friend and I grew apart after she changed schools.
grow back regrow: โตอีกครั้ง My roses grew back this summer.
grow up become an adult: เติบโตขึ้น When Jack grows up he wants to be a fireman.
grow out of sthg get too big for: โตเกินจะใส่ (สิ่งของ) Elizabeth needs a new pair of shoes because she has grown out of her old ones.
grow into sthg grow big enough to fit: โตจนใช้ได้ This bike is too big for him now, but he should grow into it by next year.
hand sthg down give sthg used to sby else: ยกให้ handed my old comic books down to my little cousin.
hand sthg in submit: ส่ง I have to hand in my essay by Friday.
hand sthg out to distribute to a group of people:  แจกจ่ายให้ We will hand out the invitations at the door.
hand sthg over give (usually unwillingly): ส่งมอบ (มักแบบไม่อยากทำ) The police asked the man to hand over his wallet and his weapons.
hang in stay positive (informal): ทำต่อไป ไม่หยุด Hang in there. I'm sure you'll find a job very soon.

 สำหรับตัวย่อ sthg = something คือแทนด้วยสิ่งของ ส่วน sby = somebody แทนด้วยคน 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
คำสำคัญ (keywords): phrasal verb  คำที่ใช้บ่อย
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 เมษายน 2559 19:24 แก้ไข: 21 เมษายน 2559 19:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ทดแทน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.200.236.68
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ