นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

อ่าน: 822
ความเห็น: 0

10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C]

ชุดนี้เป็นคำพูดในการประมาณการณ์และคาดเดา

1. If I had to take a guess, I’d say… [she’s about 35 years old]. อีฟ ไอ แฮด ทู เทค อะ เกส ไอด เซ...(ชีส อะเบ๊า เตอตี้ไฟ๊ เยียส โอลด) ถ้าให้เดา ฉันว่า (เธออายุประมาณ 35 ปี)
2. It’s difficult to say, but I think… [our customers are more satisfied]. อิส ดิฟฟิคั่ล ทู เซ บั่ต ไอ ติ๊ง...(อาวเอ้อ คัสโตเม่อ อา มอ แซสทิสฟาย) มันยากที่จะบอก แต่ฉันคิดว่า...(ลูกค้าของเราถูกใจมากขึ้น)
3. Off the top of my head, I’d say… [the company has 500 employees]. 
(= what I remember/estimate, without checking the actual statistics) ออฟ เดอะ ท้อป ออฟ มาย เฮด ไอด เซ (เดอะ คัมปะนี แฮส ไฟ๊ ฮันเดรด เอมพลอยยี่ (เท่ากับ ว้อท ไอ รีเม็มเบ้อ/เอสติเหมด วิทเอ๊า เช็คกิ้ง ดิ แอ็คช่วล สแตติสติกส์) เท่าที่คิดได้ ฉันว่า...(บริษัทมีพนักงาน 500 คน) (นั่นคือประมาณการณ์โดยไม่ได้มีข้อมูลจริงๆ)
4. It’s about… [10 miles away]. อิส อะเบ๊า...(เท็น ไมส อะเว) มันประมาณ...(ห่างไป 10 ไมล์)
5. It’s around… [three hours long]. อิส อะราว...(ทรี อาวส ลอง) มันประมาณ...(นานสามชั่วโมง)
6. I wouldn’t be surprised if… [Peter asks Jill to marry him]. ไอ วู้ดนึ่น บี เซอไพร๊ซ์ อีฟ...(พีเต้อ อ๊าส จิล ทู แมรี่ ฮิม) ฉันจะไม่แปลกใจเลยถ้า...(ปีเตอร์ขอจิลแต่งงาน)
7. There’s a good chance… [it’ll rain tomorrow]. แดส อะ กู๊ด ช้านส...(อิทอิล เรน ทูมอโร่) มีโอกาสมากที่...(พรุ่งนี้ฝนจะตก)
8. I have a feeling/hunch… [the boss won’t be happy about this]. 
(hunch = an instinctive feeling) ไอ แฮฟ อะ ฟีลลิ่ง/ฮั้นช์...(เดอะ บอส โว้น บี แฮปปี้ อะเบ๊า ดีส (ฮั้นช์ เท่ากับ แอน อินสติ๊งถีฟ ฟีลลิ่ง) ฉันมีลางสังหรณ์ว่า...(เจ้านายต้องไม่ชอบเรื่องนี้แน่)
9. I bet… [he’ll be late]. ไอ เบ็ต...(ฮีล บี เลท) ฉันพนันได้ว่า...(เขาจะมาสาย)
10. Your guess is as good as mine. 
(= I don’t know) ยัว เกส อีส แอส กู๊ด แอส มาย (เท่ากับ ไอด๊นโน) ที่เธอว่าฉันก็ได้แค่นั้นเหมือนกัน (คือไม่รู้)

หัวข้อ 10 Phrases for Estimating & Guessing

ขอขอบคุณ 
- Shayna Oliveira
Teacher, www.espressoenglish.net

10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด 
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง 
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย 
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ 
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 มิถุนายน 2561 12:20 แก้ไข: 17 มิถุนายน 2561 12:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น