นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 687 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 762 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 571 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 515 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 582 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 747 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 596 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 586 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 500 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 491 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 494 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 388 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 559 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 525 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 461 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 505 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 448 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 521 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 473 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 510 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 546 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 414 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 522 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 445 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 467 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 446 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 551 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 878 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 743 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 851 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 590 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 495 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 459 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 794 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 631 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 520 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 597 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 785 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 636 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 680 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 605 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 547 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 688 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 577 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 640 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 498 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 591 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 748 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 609 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 628 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 466 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 742 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 594 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 453 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 507 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 539 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 838 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 654 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 750 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 735 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 696 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 453 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 554 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 556 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 624 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 500 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 498 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 691 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 703 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 558 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 719 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 591 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 625 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 547 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 844 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 680 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 799 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 813 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 839 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 950 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 1284 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 260 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 844 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 900 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 1024 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 1261 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 834 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 5871 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 660 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 557 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 595 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 1065 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 961 1
ว่าด้วย following 524 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 921 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 2035 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 750 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 802 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 1063 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 703 0