นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 1286 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 1407 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 1322 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 1158 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 1253 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 1542 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 1250 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 1316 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 1159 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 1157 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 1034 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 966 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 1197 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 1115 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 985 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 1649 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 1037 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 1246 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 1080 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 1116 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 1211 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 961 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 1155 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 1064 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 1012 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 1008 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 1186 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 1676 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 1610 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 1667 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 1275 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 1201 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 1112 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 1675 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 1385 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 1318 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 1380 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 1580 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 1384 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 1763 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 1240 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 1241 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 1398 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 1228 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 1303 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 1139 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 1331 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 1592 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 1394 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 1436 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 1104 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 1671 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 1309 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 967 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 1109 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 1260 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 1794 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 1569 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 1587 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 1606 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 1451 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 1184 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 1431 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 1361 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 1326 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 1230 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 1213 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 1527 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 1519 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 1485 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 1593 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 1393 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 1434 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 1326 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 1820 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 1634 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 1703 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 1376 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 1514 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 1448 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 2100 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 813 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 1471 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 1531 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 1735 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 2287 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 2118 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 7390 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 1298 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 1234 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 1296 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 1652 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 1625 1
ว่าด้วย following 1019 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 1546 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 2904 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 1712 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 1391 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 1789 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 1241 0