นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 848 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 929 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 741 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 679 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 807 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 972 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 823 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 849 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 688 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 661 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 650 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 526 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 750 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 694 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 601 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 651 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 565 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 650 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 628 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 667 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 713 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 562 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 703 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 587 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 612 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 591 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 738 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 1073 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 1018 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 1099 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 785 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 666 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 621 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 990 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 833 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 720 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 822 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 1010 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 851 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 849 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 794 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 741 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 892 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 751 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 831 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 680 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 765 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 1006 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 811 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 856 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 637 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 1043 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 785 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 588 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 667 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 762 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 1124 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 917 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 1003 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 988 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 918 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 628 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 743 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 797 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 790 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 708 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 701 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 922 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 942 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 778 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 953 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 798 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 820 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 738 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 1092 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 921 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 1030 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 967 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 1019 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 1083 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 1484 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 366 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 949 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 1019 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 1181 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 1423 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 1063 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 6228 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 784 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 674 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 748 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 1192 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 1091 1
ว่าด้วย following 620 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 1043 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 2197 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 887 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 913 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 1173 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 794 0