นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 836 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 914 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 723 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 666 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 785 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 946 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 807 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 823 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 673 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 644 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 635 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 507 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 733 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 683 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 586 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 633 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 551 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 631 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 612 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 646 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 687 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 543 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 674 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 574 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 598 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 574 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 717 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 1038 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 986 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 1071 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 759 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 645 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 596 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 963 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 801 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 686 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 785 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 982 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 827 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 824 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 769 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 713 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 860 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 731 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 807 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 662 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 746 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 978 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 789 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 831 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 611 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 1003 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 764 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 568 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 652 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 739 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 1091 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 885 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 973 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 958 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 890 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 600 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 719 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 774 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 762 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 683 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 681 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 891 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 904 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 744 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 924 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 771 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 792 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 710 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 1058 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 885 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 995 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 941 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 993 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 1064 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 1447 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 343 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 926 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 1002 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 1154 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 1390 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 1015 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 6162 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 766 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 649 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 726 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 1161 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 1076 1
ว่าด้วย following 602 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 1028 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 2170 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 865 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 895 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 1153 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 778 0