นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 1 : 100 post

Post Title Page Visits comment
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 894 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 977 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 799 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 732 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 861 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 1027 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 870 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 899 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 741 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 718 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 690 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 576 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 800 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 740 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 642 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 707 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 615 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 707 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 685 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 724 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 765 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 612 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 768 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 633 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 660 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 638 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 788 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 1145 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 1075 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 1162 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 847 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 725 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 679 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 1058 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 888 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 782 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 902 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 1078 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 921 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 916 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 848 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 790 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 948 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 808 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 895 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 732 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 820 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 1076 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 875 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 919 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 694 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 1108 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 829 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 634 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 721 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 817 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 1201 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 990 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 1065 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 1054 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 981 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 690 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 816 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 869 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 854 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 769 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 762 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 994 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 1009 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 855 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 1029 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 859 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 889 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 809 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 1182 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 993 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 1102 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 1013 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 1079 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 1127 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 1553 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 413 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 992 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 1069 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 1242 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 1491 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 1133 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 6363 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 839 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 726 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 793 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 1250 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 1145 1
ว่าด้วย following 678 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 1081 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 2262 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 931 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 958 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 1239 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 832 0