นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 834 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 910 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 720 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 663 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 780 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 936 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 805 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 820 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 666 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 638 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 633 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 503 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 728 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 678 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 583 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 631 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 549 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 625 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 611 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 640 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 684 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 541 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 671 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 568 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 596 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 570 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 715 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 1035 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 984 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 1067 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 756 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 641 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 594 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 960 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 797 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 682 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 780 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 975 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 822 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 819 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 766 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 703 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 857 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 724 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 805 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 657 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 744 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 971 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 785 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 824 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 605 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 999 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 756 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 566 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 644 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 734 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 1081 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 879 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 970 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 948 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 886 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 596 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 717 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 768 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 759 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 678 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 679 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 884 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 899 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 740 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 921 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 765 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 790 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 705 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 1056 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 875 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 992 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 937 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 991 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 1063 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 1442 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 341 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 923 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 998 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 1149 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 1382 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 1012 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 6158 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 761 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 646 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 723 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 1158 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 1074 1
ว่าด้วย following 599 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 1026 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 2166 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 864 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 893 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 1151 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 777 0