นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
Network
Members · Following: 319 · Followed: 15

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 915 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 999 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 819 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 754 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 880 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 1050 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 889 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 925 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 761 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 739 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 704 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 598 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 816 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 756 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 661 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 730 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 637 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 725 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 703 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 751 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 791 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 633 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 792 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 651 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 679 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 655 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 806 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 1179 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 1102 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 1189 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 869 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 758 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 703 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 1088 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 914 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 805 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 927 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 1106 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 948 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 943 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 866 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 807 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 969 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 829 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 916 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 749 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 840 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 1106 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 895 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 945 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 719 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 1133 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 851 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 649 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 738 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 839 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 1233 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 1021 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 1088 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 1078 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 1006 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 716 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 845 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 900 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 875 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 793 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 780 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 1024 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 1041 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 897 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 1059 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 887 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 918 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 836 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 1231 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 1026 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 1132 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 1038 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 1104 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 1148 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 1587 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 432 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 1013 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 1092 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 1266 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 1522 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 1179 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 6458 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 869 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 747 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 809 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 1265 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 1159 1
ว่าด้วย following 699 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 1100 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 2320 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 955 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 982 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 1298 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 851 0