นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 631 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 711 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 519 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 468 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 536 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 701 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 543 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 532 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 458 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 449 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 449 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 360 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 517 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 483 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 425 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 460 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 413 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 484 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 438 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 481 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 516 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 385 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 480 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 413 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 430 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 414 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 511 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 834 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 674 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 795 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 545 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 447 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 421 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 746 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 578 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 477 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 528 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 735 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 583 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 628 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 564 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 510 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 636 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 535 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 594 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 463 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 548 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 707 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 574 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 578 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 423 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 687 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 530 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 414 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 456 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 498 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 759 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 591 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 687 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 668 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 627 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 411 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 504 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 502 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 592 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 445 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 439 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 613 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 637 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 490 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 642 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 536 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 570 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 497 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 774 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 629 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 721 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 787 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 812 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 912 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 1238 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 239 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 823 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 872 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 990 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 1220 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 788 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 5740 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 634 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 533 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 569 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 1039 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 940 1
ว่าด้วย following 504 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 898 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 1982 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 729 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 777 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 1044 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 682 0