นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

โอ๋-อโณ
Ico64
ดร. อโณทัย โภคาธิกรณ์
หัวหน้างานเคมีคลินิก
หน่วยเคมีคลินิก ภาควิชาพยาธิวิทยา
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 319 · ผู้ติดตาม: 15

สารบัญหน้า 1 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
15 คำเปรียบเทียบในภาษาอังกฤษ [C] 828 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการดื่มเหล้า [C] 901 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการอธิบายประสบการณ์เดินทางที่ไม่ประทับใจ [C] 711 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับอธิบายลักษณะความขัดแย้งหรือไม่พอใจ [C] 658 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับอธิบายสีหน้าที่แสดงออก [C] 768 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการอธิบายวิธีการพูด [C] 928 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับว่าคนไม่ดี [C] 793 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความไม่เชื่อ [C] 809 0
7 คำพูดเวลาไม่สมหวัง [C] 663 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการให้กำลังใจ [C] 632 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจหรือน่าเบื่อ [C] 627 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในกรณีแสดงความมั่นใจหรือความน่าจะเป็น [C] 498 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อแสดงความชื่นชม [C] 720 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงอนาคต [C] 673 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับความกังวลและความโล่งใจ [C] 576 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการพูดถึงความโชคดีโชคร้าย [C] 625 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการตัดสินใจ [C] 545 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการประมาณการณ์และคาดเดา [C] 615 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการบอกให้รอ [C] 605 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อชมความสามารถคน [C] 629 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงสถิติต่างๆ [C] 675 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการมีหรือไม่มีเงิน [C] 531 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเพื่อเลี่ยงการตอบคำถาม [C] 658 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ไม่ฉลาด [C] 561 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้บอกว่าคนนี้ฉลาด [C] 587 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เพื่อจะบอกว่าผู้อื่นผิด [C] 558 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ยืนยันว่าถูกต้อง [C] 704 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับแสดงความตั้งใจจะทำอะไร [C] 1013 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับบอกว่าเหนื่อย [C] 964 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงฝน [C] 1052 3
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศเย็น [C] 747 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดถึงอากาศร้อน [C] 624 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับราคา [C] 578 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษที่ได้ยินที่สนามบิน [C] 942 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดถึงโทรทัศน์ [C] 781 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับอาหาร [C] 669 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการซื้อขาย [C] 765 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับพูดเกี่ยวกับอายุ [C] 967 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกความยาก ง่าย [C] 807 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการจำ การเตือน และการลืม [C] 812 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการบ่น [C] 755 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการกระตุ้นคนอื่น [C] 697 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขัดจังหวะ [C] 845 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ขอให้คนอื่นทำอะไรให้ [C] 716 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้พูดเพื่อขอความช่วยเหลือ [C] 791 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ [C] 649 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ถามให้กระจ่าง [C] 736 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการบอกสถานภาพ [C] 952 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับการงาน [C] 772 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการแนะนำ [C] 811 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธแสดงความชอบ ไม่ชอบ [C] 598 0
6 วลีภาษาอังกฤษเกี่ยวกับแผนในอนาคต [C] 983 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเสนอและตอบข้อเสนอ [C] 750 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับเชิญชวน [C] 561 0
5 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบสนองต่อการได้ยินข่าวร้าย [C] 638 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความยินดีด้วย [C] 724 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความไม่เห็นด้วย [C] 1069 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแสดงความเห็นด้วย [C] 866 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้เมื่อไม่ออกความคิดเห็น [C] 959 0
10 วลีที่ใช้สำหรับการถามความคิดเห็นและให้ความคิดเห็น [C] 935 0
5 วิธีในการพูดว่าไม่รู้ในภาษาอังกฤษ [C] 876 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการถามข้อมูล [C] 587 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการรับโทรศัพท์ [C] 707 0
5 วิธีในการจบการสนทนาในภาษาอังกฤษ [C] 758 0
6 วลีภาษาอังกฤษสำหรับแสดงความสนใจ [C] 752 0
10 วลีภาษาอังกฤษในการแนะนำตัว [C] 668 0
5 วลีภาษาอังกฤษในการตอบการขอโทษ [C] 671 0
5 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้สำหรับการขอโทษ [C] 869 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับตอบการขอบคุณ [C] 889 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อใช้แสดงความขอบคุณ [C] 731 0
10 วลีภาษาอังกฤษเพื่อตอบการทักทาย [C] 910 0
10 วลีภาษาอังกฤษที่ใช้ในการถามความเป็นไป [C] 758 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษสำหรับการตอบรับและปฏิเสธ [C] 782 0
10 คำพูดภาษาอังกฤษในการทักทายและร่ำลา [C] 691 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ 2 [C] 1047 0
บทนำสอนวลีในภาษาอังกฤษ [C] 863 0
เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและอร่อย [C] 978 0
เงินมีหลายชื่อในภาษาอังกฤษ 929 0
แหล่งเรียนภาษาอังกฤษที่แนะนำโดยหอสมุดของเรา 975 0
เรียนภาษาอังกฤษให้ถูกวิธี 1057 0
เขียนชื่องานวิจัยในภาษาอังกฤษด้วยตัวอักษรตัวใหญ่แบบไหนถูก 1434 0
สมมติว่า จะพูดยังไงได้บ้างในภาษาอังกฤษ [C] 334 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 4 915 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 3 989 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 2 1132 0
Phrasal verb ชุดคำกริยาที่ใช้บ่อย 1 1372 0
เอกสารที่ต้องลงลายมือชื่อ 999 0
คำภาษาอังกฤษ 100 คำที่มักจะเขียนผิด 6145 0
ภาษาอังกฤษเก่งได้ไม่จำเป็นต้องเรียนโรงเรียนอินเตอร์เสมอไป 752 0
ความสับสนวุ่นวายของคำในภาษาอังกฤษ...เดอะ เคออส...The chaos 630 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...คุณช่างงดงามในชุดสีขาว 710 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ฉันมีความฝัน 1148 0
เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง...ที่รักของฉัน 1058 1
ว่าด้วย following 590 0
ต้นฉบับจดหมายขอโทษสารพัดแบบ...เหลือเชื่อสำหรับคนคิดจริงๆ 1018 0
เว็บสอนวิธีอ่านคำกริยาที่เติม ed ในภาษาอังกฤษ มีเสียงให้ฟังด้วย 2157 0
ไม่ต้องเติม s หลังตัวย่อของหน่วยวัดทั้งหลาย 854 0
Albeit มีใครรู้จักบ้าง 882 0
เรียนรู้จักการเติม prefix และ suffix 1143 0
ออกเสียงคำในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษารู้เรื่อง 770 0