นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

anni
Ico64
เบญจมาศ เฉลิมวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ภาควิชาสัตวศาสตร์
Network
Members · Following: 1 · Followed: 5

อ่าน: 1181
ความเห็น: 0

กว่าจะมาเป็นสินค้า พรีเมียม

 เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ไปซื้อของกินของใช้เข้าบ้าน มีเวลาในการเดินนานหน่อยคิดว่าน่าจะซื้อนมยี่ห้อใหม่ๆ เพื่อเรียกความสนใจจากเด็กๆ ก็ไปเจอ

คำว่า“พรีเมียม” บนฉลากของนมบางยี่ห้อ บรรจุภัณฑ์ก็ดูน่าสนใจ ที่สำคัญไปกว่านั้นคือ ราคาค่อนข้างสูง ก็เลยกลับมาค้นดู ก็เจอว่า

 กว่าจะได้มา ของข้อความ “พรีเมียม” บนฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารนั้น

                            ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
                                  (ฉบับที่ ๓๖๕) พ.ศ. ๒๕๕๖
                 เรื่อง การแสดงข้อความ พรีเมียมบนฉลากอาหาร
                ต้องพิเศษกว่าอาหารในชนิดหรือประเภทเดียวกันโดยทั่วไป
อาหารที่แสดงข้อความ “พรีเมียม” หรือ “Premium” บนฉลาก ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
1. มีคุณภาพหรือมาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง
2. มีระบบการตรวจสอบรับรองกระบวนการผลิต ตามหลักการสากลหรือเทียบเท่าตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และมีระบบตามสอบสินค้า (Traceability)
3. ผลิตจากสถานที่ผลิตวัตถุดิบและสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนี้
3.1 สถานที่ผลิตวัตถุดิบที่เป็นผลิตผลทางการเกษตร ต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agriculture Practice; GAP)หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่ไม่ตำ่กว่านี้
 3.2 สถานที่ผลิตวัตถุดิบที่มิใช่เป็นผลิตผลทางการเกษตร ต้องได้รับการรับรอง
ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยสุขลักษณะที่ดี (Recommended Code of Practice General Principles
of Food Hygiene) หรือมาตรฐานอื่นๆที่ไม่ต่ำกว่านี้

                กว่าจะเป็น พรีเมียม นั้นก็ต้องเตรียมการหลายอย่าง

นี้เฉพาะขอบเขตกว้างๆ ยังไม่ได้เจาะลึกลงไปในชนิดของประเภทอาหาร  ทำให้ราคาค่อนข้างสูง วันหลังค่อยมาดูกันนะค่ะว่า กว่าจะเป็น  นมพาสเจอร์ไรส์ พรีเมียม จะต้องมีข้อกำหนดอะไรกันบ้าง

 

        ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จากhttp://www.rapat.or.th

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 11 ธันวาคม 2557 08:31 แก้ไข: 11 ธันวาคม 2557 08:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 คนธรรมดา, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ