นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 4 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
“อุทยานวาริชฯ ” 1247 2
สัมผัส "ฉลาม" ตัวเป็นๆ 1991 0
ป ปลา นั้นหายาก (2) 1432 0
ป ปลา นั้นหายาก (1) 1741 4