นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

จิราภรณ์ คงสุข
Ico64
จิราภรณ์ คงสุข
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2169
ความเห็น: 0

งานวิจัยที่ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

ไตรมาสสุดท้ายปีงบประมาณ 2554 ที่คณะได้ทุนดำเนินงานวิจัยใหม่ไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ 2554 อาจารย์/นักวิจัยจากภาควิชาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินงานวิจัยใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงท้ายไตรมาสนี้ ซึ่งได้รับทุนเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ทางคณะฯ จึงขอแนะนำโครงการและรายชื่อนักวิจัยให้ท่านได้ทราบ
ดังนี้ค่ะ
1. โครงการวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแบคทีเรียไกลดิงในแหล่งน้ำทางภาคใต้ของประเทศไทยบริเวณเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริเวณทะเลสาบสงขลา ระยะเวลาการดำเนินงาน 2 ปี ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประเภท Window II ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมสมทบ มูลค่าทุน 480,000 บาท ดำเนินงานโดย อ.ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัดภาควิชาวาริชศาสตร์
                                       
2. โครงการวิจัยเรื่อง ความแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคใต้ของประเทศไทยที่มีผลต่อการผลิตยางพารา ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มูลค่า 2,488,740 บาท ระยะเวลา 2 ปี ดำเนินงานโดย รศ.ดร.สายัณห์ สดุดี หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์
                                     
 3. โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาเทคนิค TAS-ELISA ในการตรวจสอบเชื้อ Pineapple Mealybug Wilt-associated Virus เพื่อการผลิตสับปะรดปลอดโรค ได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มูลค่า 1,978,970 บาท ระยะเวลา 2 ปี ดำเนินงานโดย อ.ดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม หัวหน้าโครงการวิจัย สังกัดภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
                                         
4. โครงการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมปาล์มน้ำมันเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเทเนอราเชิงพาณิชย์ ได้รับทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : คณะต้นสังกัด ได้แก่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมสมทบทุนในโครงการดังกล่าว มูลค่า 12,984,520 บาท ระยะเวลา 3 ปี โดยมี รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ เป็นหัวหน้าโครงการ หน่วยงานที่ร่วมโครงการ คือ สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์

                              

Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 05 August 2011 16:23 Modified: 05 August 2011 16:29 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 บิวตี้, and Ico24 อมรรัตน์.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.227.252.54
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ