นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1624
ความเห็น: 0

7 R's ที่นักจัดซื้อควรรู้

ปัจจัยที่ถือเป็นหัวใจของงานจัดซื้อ มีอยู่ 7 ประการ หรือเรียกว่า 7 R's ดังนี้

1.  ซื้อให้ได้คุณภาพตามความต้องการ (Right Quality)หมายถึง ข้อกำหนดคุณสมบัติ ที่ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร หรือคุณภาพที่ได้รับจากการใช้งานตามที่ต้องการ นอกจากนี้นัดจัดซื้อจำเป็นจะต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกำหนดคุณสมบัติของสิ่งที่ต้องการด้วย เพื่อให้สามารถจัดหาและเปรียบเทียบคุณสมบัติได้อย่างถูกต้อง

2.  ซื้อสินค้าให้ได้ปริมาณ จำนวน ตามความต้องการ (Right Quantity)หมายถึง จำนวนสิ่งของที่บริษัทต้องการ โดยปริมาณที่จัดหามานั้นจะต้องตรงกับปริมาณความต้องการ ไม่ขาด ไม่เกิน เพื่อลดปัญหาและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการสั่งซื้อ หรือจัดส่งปริมาณที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ นักจัดซื้อจะต้องคำนึงถึงการวางแผนในการสั่งซื้อ การพยากรณ์ความต้องการในอนาคต

3.  ส่งสินค้าให้ได้ในเวลาที่ต้องการ (Right Time) หมายถึง การกำหนดเวลาในการส่งสินค้า/ วัตถุดิบ ซึ่งขั้นตอนนี้มีความสำคัญในกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร หากมีการส่งสินค้าช้ากว่ากำหนดที่ต้องการอาจส่งผลทำให้โครงการ กระบวนการผลิตหยุดชะงัก ดังนั้นนักจัดซื้อจำเป็นจะต้องระบุเวลาในการจัดส่งที่แน่นอน

4.  การซื้อสินค้าที่ได้ราคายุติธรรมเหมาะสม (Right Price)หมายถึง การซื้อของให้ได้ราคาถูก พึงอย่าลืมว่าราคาซื้อที่ถูกเป็นเพียงปัจจัยเบื้องต้นที่เห็นชัดเจน แต่จะต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินงานขององค์กรด้วย

5.  ส่งสินค้าได้ตามสถานที่ที่ต้องการ (Right Place) หมายถึง การระบุสถานที่ในการจัดส่ง เพื่อให้ได้สินค้าที่ถูต้องตามคุณภาพ ปริมาณที่ครบถ้วน เวลาที่ตรงกับความต้องการ ราคาที่เหมาะสม ซึ่งองค์กรบางแห่งให้ผู้ขายส่งสินค้าตามจำนวนที่แต่ละแห่งต้องการ

6.  ซื้อสินค้าจากแหล่งขายที่เชื่อถือได้ (Right Source) หมายถึง การตรวจสอบประวัติผู้ขายเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือ โดยดูจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือจากเวปไซต์ของแหล่งขาย เป็นต้น เพื่อดูว่าแหล่งขายนั้นมีทุนจดทะเบียนประกอบการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ความมีชื่อเสียง ความมั่นคงในการดำเนินการของผู้ขายฯ

7.  คุณภาพการบริการเป็นที่น่าเชื่อถือ (Right Service) หมายถึง การให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงตามความต้องการหรือเกินความคาดหวังที่ก่อให้เกิดความถึงพอใจจากการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ชาย เช่นระยะเวลาการรับประกัน การบริการหลังการขาย เป็นต้น

       ดังนั้นนักจัดซื้อสมัยใหม่จะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทกลยุทธ์ในการบริหารงานจัดซื้อที่สามารถกำหนดให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ทำให้องค์กรไม่ต้องทนแบกรับภาระที่ไม่จำเป็น แต่จะต้องสร้างโอกาสความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เกิดขึ้นในระยะยาว

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มกราคม 2559 14:29 แก้ไข: 26 มกราคม 2559 14:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นชั่วคราว