นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ยุดา
Ico64
นางสาว เปรมยุดา สุขวัฒโน
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หน่วยคลัง, คณะทรัพยากรธรรมชาติ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 11740
ความเห็น: 3

เงินยืมทดรองจ่ายหรือเงินยืมทดลองจ่าย ใช้คำไหนที่ถูกต้อง

ยืมเงินในหน่วยงานราชการ ทดรองหรือทดลอง เงินยืมทดรองจ่าย

     หลาย ๆ คนเวลาเมื่อจะทำเอกสารยืมเงินในหน่วยงานราชการไม่แน่ใจว่าจะใช้คำไหนเพื่อต่อท้ายคำว่าเงินยืมให้ถูกต้องระหว่างทดรอง” หรือ “ทดลอง”  เรามาดูความหมายและทำความเข้าใจกับคำว่า  ทดรอง และ ทดลอง  ตามพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ NECTEC's Lexitron Dictionary  และพจนานุกรม แปลไทย-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ทดรอง  ก.ออกเงินหรือทรัพย์รองจ่ายไปก่อน.

ทดรอง [v.] advance money

           [syn.] สำรองจ่าย

ตัวอย่างประโยค : ระหว่างรอเงินงบประมาณเขาต้องเอาเงินส่วนตัวทดรองจ่ายค่าจ้างคนงานไปก่อน

หมายเหตุ ออกเงินหรือทรัพย์ไปก่อน

ทดลอง  ก. ลองทํา ลองให้ทํา
ทดสอบข้อสมมุติฐานเป็นต้น

ทดลอง [v.] test 

            [syn.] ลอง,ลองทำ

ตัวอย่างประโยค : นักวิทยาศาสตร์ทดลองเซรุ่มจากงูฉีดเข้าไปในกระต่าย

หมายเหตุ ลองทำเพื่อให้รู้ความจริงหรือค้นหาสิ่งใหม่

คำจำกัดความของเงินยืม

เงินยืมตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 ระบุว่า

เงินยืม หมายความว่า เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ

เงินยืมทดรอง (advance) เป็นเงินที่กิจการมักจะมีการเบิกทดรองจ่ายไว้ล่วงหน้าตามสัญญาหรือล่วงหน้าสำหรับค่าจ้าง เงินเดือน หรือค่านายหน้า ฯลฯ เป็นต้นเงินทดรองจ่ายมีความจำเป็นอย่างไร: หากไม่มีการให้เบิกทดรองจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ ณ ขณะใดขณะหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน ผลก็คือ งานขาดความคล่องตัว ไม่ทันการณ์เพราะถ้าหากมีเหตุการณ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินจำเป็นเร่งด่วน กิจการอาจเสียโอกาสได้

ที่มา  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  http://www.cad.go.th/

        จากความหมายและคำจำกัดความข้างต้นคงสรุปได้แล้วนะคะว่าที่ถูกแล้วต้องใช้คำว่า“เงินยืมทดรองจ่าย” หากเป็นการยืมเงินเพื่อใช้ในหน่วยงานราชการของตนเอง

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 มิถุนายน 2556 09:15 แก้ไข: 28 มิถุนายน 2556 10:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 **ซูซี่**, Ico24 1,000, และ 9 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ทดลองจ่ายแล้วไม่ได้คืนแน่ ๆ

อิอิอิ

เราเอง

  • และแล้วก็ได้ ชื่อ "ตุ๊กตาข้าวเย็น" หลังจากที่เปลี่ยนจาก หญิงแต้ว
  • ยินดีต้อนรับกลับสู่ share psu อีกครั้งค่ะ

ยินดีต้อนรับค่ะ

ง่ายๆ แต่ได้ใจความ...

เขียนต่อไปนะคะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.153.39.7
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ