นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2506
ความเห็น: 1

Fragmentation Marketing

ช่วงกลางเดือนเข้าอบรมหลักสูตร "ผู้นำนักบริหารในอนาคต" ของมหาวิทยาลัย  มีคำหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งวิทยากรที่มาจากภาคธุรกิจพูดถึงคือ คำว่า "Fragmentation Marketing"  วิทยากรกล่าวว่า "Segmentation Marketing" นั้นอาจจะจำเป็น แต่ในยุคปัจจุบัน ถ้าจะทำการตลาดให้ได้ผลดียิ่งขึ้นและคุ้มค่ามากกว่าสมควรเป็น  "Fragmentation Marketing"

"Fragmentation Marketing" เป็นการทำการตลาดแบบแบ่งส่วนย่อย ๆ ของลูกค้า เพื่อการเข้าถึงลูกค้าที่ตรงและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การตลาดแบบเดิม ๆ การแบ่ง Segment ลูกค้า อาจแบ่งเป็นข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน พนักงานโรงงาน เป็นต้น  แต่การตลาดแบบ Fragmentation จะเจาะลงลึกกว่านั้น เช่น ข้าราชการครู ข้าราชการมหาวิทยาลัย ข้าราชการตำรวจ ฯลฯ พนักงานบริษัทก็แบ่งย่อยเป็น พนักงานธนาคาร พนักงานโรงงาน พนักงานห้างสรรพสินค้า และอาจย่อยลงไปกว่านั้นได้อีก เช่น พนักงานโรงงานประเภทอาหารสำเร็จรูป โรงงานทอผ้า โรงงานยาง หรืออาจย่อยลงไปตามภูมิภาค ตามจังหวัด ตามวัย ตามสาขาวิชา เป็นต้น

ตัวอย่างการทำกลยุทธ์แบบ "Fragmentation Marketing" ในธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนที่ชัดเจน คือ ตั้งแต่ปี 2549 โรงพยาบาลสมิติเวชฯ และปิยะเวทฯ นำร่องทำตลาดลักษณะ Fragmentation โดยเฉพาะรพ.บำรุงราษฎร์ฯ ถือว่าเป็นองค์กรที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุดในการนำแนวคิด Fragmentation มาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงจัง โดยเปิดเป็นศูนย์บริการแพทย์เฉพาะทางครอบคลุมความต้องการของผู้ป่วยอย่างหลากหลาย 

จะเห็นได้ว่า ยิ่งกำหนดกลุ่มลูกค้าได้ละเอียดย่อยมากเท่าไร การใช้งบประมาณในการทำการตลาดก็จะยิ่งคุ้มค่ามากขึ้นเท่านั้น เพราะจะนำไปสู่การเข้าถึงลูกค้าอย่างตรงเป้าหมาย ขายได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ใช่ทำการตลาดแบบรวม ๆ ที่ไม่โดนใจลูกค้าอีกต่อไป  

"Fragmentation Marketing" จึงเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์จะต้องนำไปใช้ดำเนินการเพื่อยกระดับความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางการเงินในอนาคต อันจะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่จะเป็น Sustainable Organization ตามมิติ Economy ในอนาคต


หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 26 มิถุนายน 2559 17:12 แก้ไข: 26 มิถุนายน 2559 17:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ Ico24 ทดแทน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

การให้ความสำคัญกับงานการตลาด

คือโอกาสของการอยู่รอดของธุรกิจยามนี้

ขออย่าหลงว่ารัฐ เลี้ยงก็เป็นพอ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.232.99
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ